Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2854-16

Målet rör en 44-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att han på egen hand kunde klara sin hygien, på- och avklädning, måltider och kommunikation. Vidare anförde kommunen att han inte behövde hjälp från någon med ingående kunskaper om honom för att utöva tillsyn över honom.

Kammarrätten konstaterade att domstolen hade samma dag beslutat att han skulle ha rätt till assistansersättning enligt SFB. Hans hjälpbehov var därmed tillgodosett och han hade därför inte rätt till personlig assistans enligt LSS.