Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6645-16

Målet rör en 9-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av ett ovanligt genetiskt tillstånd som ledde till att han inte kunde svettas normalt. Det medförde svårigheter att reglera kroppstemperaturen, vilket innebar att han kunde må dåligt och förlora medvetandet om han blev för varm. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för tillsyn med motivering att det inte var komplicerat att se om han blev för varm och att det kunde göras naturligt i vardagen. Enligt den medicinska utredningen behövde han inte ständig övervakning. Det framgick inte heller att han hade hamnat i medicinska svårigheter till följd av diagnosen.

Kammarrätten tog del av utredningen och konstaterade att det inte framgick hur tillståndet påverkade honom och om han överhuvudtaget drabbades av medicinska svårigheter till följd av sitt tillstånd. Domstolen meddelade att han även kunde hämta sina kylklampar själv och använda dem. Domstolen ansåg att utredningen inte gav stöd för att han hade ett behov av tillsyn som gick utöver ett normalt föräldraansvar. Han fick därmed inte rätt till personlig assistans för tillsyn.