Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6346-16

Målet rör en 14-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att det skulle motverka de intressen som skollagen skyddar, dvs. att barn har rätt och skyldighet att gå till skolan. Enligt kommunen fanns det inte läkarintyg som styrkte att han behövde stanna hemma ifrån skolan och det kunde finnas ekonomiska incitament att inte ta honom till skolan när hans vårdnadshavare arbetade som hans assistent.

Kammarrätten konstaterade att vårdnadshavarens uppgifter om varför han inte var i skolan var förenliga med diagnoserna som framgick av utredningen. Det hade inte kommit fram någon anledning för domstolen att tro att vårdnadshavaren inte ville att han skulle få en fungerande skolgång. Enligt kammarrätten hade han därmed rätt till tillfällig utökning av personlig assistans under tiden han behövde stanna hemma från skolan.