Mål rörande rätt till utökad assistansersättning.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3304-16

Målet rör en 56- årig kvinna tillhörande personkrets 3 med smärtproblematik. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning med 14 timmar med motivering att dessa timmar skulle omfatta tid för olika typer av aktiviteter. Utöver detta skulle hon ha tid att äta, dricka och kommunicera, som hon klarade själv. Att vara aktiv i denna omfattning framstod inte som normalt. Att hon hade försämrats innebar inte med automatik att hjälpbehovet ökade. Vidare menade Försäkringskassan att tid med att vänta på att det skulle uppstå ett behov att exempelvis plocka upp en bok inte var tillsyn i lagens mening. Hon hade inför ansökan arbetat mindre, därmed kunde de beviljade timmarna fördelas utifrån förekommande behov.

Kammarrätten konstaterade att hon kunde äta själv och kommunicera. Hon kunde också arbeta, köra bil och utöva olika former av träning. Med stöd i detta meddelade domstolen att hon inte hade ett behov av tillsyn all vaken tid. Hon uppnådde goda levnadsvillkor inom ramen för den av Försäkringskassan beviljade assistansersättningen.