Mål rörande tillfällig utökning av personlig assistans i samband med en utlandsresa.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1666-17

Målet rör en 35- årig man tillhörande personkrets 2 som led av stora sequelae efter en traumatisk hjärnskada. Kommunen avslog hans ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att han inte hade ett behov av rehabiliteringsinsatsen och att rehabilitering under en längre sammanhängande tid var sjukvårdens ansvar, inte kommunens.

Kammarrätten konstaterade att kommunens uppfattning att assistans vid rehabiliteringsresor inte var kommunens ansvar saknade stöd i praxis. Vidare meddelade domstolen att mannen inte hade gjort sannolikt att han hade ett behov av att genomgå rehabiliteringsprogrammet och därmed fick han inte rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.