Mål rörande tillhörighet i personkrets 1.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3540-16

Målet rör en 20- årig tjej som yrkade att hon tillhörde personkrets 1 och därmed hade rätt till assistansersättning. Försäkringskassan avslog detta med motivering att läkarutlåtandet som hade inkommit inte kunde ligga till grund för frågan om assistansersättning från 2 år tidigare. Diagnosen utvecklingsstörning kunde inte grundas på utredning av en psykolog och det beskrivna tillståndet kunde inte jämställas med en utvecklingsstörning.

Kammarrätten tog del av läkarutlåtandet som visade att det var svårt att fastställa hennes kognitiva funktionsnivå då hon var blind och analfabet. Dock rörde det sig, enligt kammarrätten, om en utvecklingsstörning. Hon hade även autistiska drag och en anpassad skolgång, samt hade svårt att aktiveras längre än 5 minuter i taget. Hon ansågs därmed tillhöra personkrets 1 och kunde därmed eventuellt få rätt till assistansersättning.