Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2113-16

Målet rör en 71- årig kvinna som led av progredierande MS och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen bestred detta med motivering att hennes behov inte var stora eftersom de endast berörde en mycket begränsad del av hennes vardag. Hon klarade vardagsrutiner som toalettbesök och sin personliga hygien men behövde viss hjälp med på- och avklädning samt måltider och förflyttningar utomhus.

Kammarrätten konstaterade att hennes funktionshinder var varaktigt och inte berodde på normalt åldrande. Hon kunde dock äta själv samt tillreda enklare måltider. Hon behövde viss hjälp med av- och påklädning, dusch, inköp och städning men klarade toabesök utan stöd. Hon hade dessutom inga problem med att kommunicera. Enligt domstolen kunde hennes funktionshinder inte anses vara så stora och förorsaka henne betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon tillhörde således inte personkrets 3 och hade inte rätt till personlig assistans.