Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2764-15

Målet rör en 25- årig kvinna som led av en reumatisk sjukdom som gick i skov. Kommunen förklarade att hon inte tillhörde personkrets 3 då hon endast behövde hjälp i sin dagliga livsföring i en begränsad omfattning.

Kammarrätten konstaterade att hennes funktionsnedsättning var varaktig och inte berodde på normalt åldrande. Hon klarade inte att lyfta saker och behövde hjälp med att raka benen, klippa naglar och kamma sig. Hon klarade dock toalettbestyr och hygien. Hon kunde äta självständigt och kunde röra sig i rullstol på egen hand. Domstolen fann att hennes funktionshinder inte var så stora och förorsakade inte sådana betydande svårigheter i den dagliga livsföringen att hon behövde ett omfattande behov av stöd och service. Hon tillhörde således inte personkrets 3.