Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3067-15

Målet rör en 21- årig man som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 då han led av en medfödd sprödhet i skelettet, som medförde att en liten påfrestning kunde orsaka frakturer. Han hade dessutom dålig balans och klarade inte att bära saker eller att förflytta sig i trappor. Kommunen avslog detta med motivering att hans funktionshinder inte var stora och orsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Kammarrätten tog del av utredningen som visade att han använde rullstol vid förflyttningar utomhus. Han kunde äta själv, men behövde hjälp med att dela viss mat. Han kunde inte dammsuga eller tvätta och behövde hjälp med att handla. Han var tvungen att vara ytterst försiktigt vid alla slags rörelser för att inte drabbas av frakturer. Hans funktionshinder påverkade därmed i stort sett allt han gjorde. Därmed var det fråga om ett stort och varaktigt funktionshinder som inte berodde på normalt åldrande och som orsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Domstolen meddelade att han tillhörde personkrets 3.