Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3136-18

Målet rör en 62- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Hon led av överrörliga och instabila leder, nedsatt muskelkraft i benen och förtvinade vadmuskler. Kvinnan anförde att hennes hjälpbehov uppstod dagligen i alla situationer och miljöer som hon rörde sig i. Inomhus förflyttade hon sig på alla fyra och kunde endast få med sig mindre föremål. Hon kunde inte vara ute utan hjälp och var därmed isolerad i hemmet. Hon klarade inte av att städa eller laga mat och kunde endast äta liggandes på vänster sida. Kommunen avslog yrkandet med motivering att hennes funktionshinder inte var stora och inte orsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Kammarrätten konstaterade att hon var helt beroende av annans hjälp vid förflyttning inomhus och att hon saknade förmåga att utföra vissa moment i vardagliga situationer. Hennes funktionshinder påverkade flera livsområden samtidigt. Då hennes funktionshinder var stora och förorsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen ansåg kammarrätten att hon tillhörde personkrets 3. Domstolen återförvisade målet till kommunen för att pröva om hon hade rätt till personlig assistans.