Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1653-17

Målet rör en 45- årig man som led av Åströms diagnos och en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan personlig assistans med motivering att utredningen inte visade att hans funktionshinder orsakade honom betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Enligt kommunen tillhörde han inte personkrets 3. Han hade inte några kommunikationssvårigheter, han kunde äta självständigt, larma när han behövde hjälp med sin kateter samt klarade sin personliga hygien och av- och påklädning nästan själv.

Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att hans funktionshinder var stort och varaktigt och inte berodde på normalt åldrande. Frågan var om det orsakade betydande svårigheter i hans dagliga livsföring. Kammarrätten gjorde samma bedömning som kommunen och förklarade att han inte tillhörde personkrets 3, således fick han inte rätt till personlig assistans.