Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 960-17

Målet rör en 63- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen bestred detta med motivering att hennes funktionshinder inte var tillräckligt stort och inte heller orsakade betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring. Kammarrätten konstaterade att det var ostridigt att hennes funktionshinder var varaktiga och inte berodde på normalt åldrande. Av utredningen framgick det att hon behövde viss hjälp för att klara den dagliga livsföringen. Dock klarade hon att sköta sin hygien, av- och påklädning samt mathållning med enbart begränsad hjälp. Hon kunde också sköta förflyttningar med viss hjälp och behövde inget stöd för kommunikation. Således fann domstolen att hennes funktionshinder inte var tillräcklig stora och inte heller orsakade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon tillhörde inte personkrets 3 och hade därmed inte rätt till personlig assistans.