Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3120-16

Målet rör en 18- årig kille som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 då hans ryggmärgsskada var en varaktig funktionsnedsättning som gav honom betydande svårigheter i hans dagliga livsföring. Kommunen bestred detta med motivering att han klarade många moment i den dagliga livsföringen på egen hand. Han gavs möjligheten att söka stöd genom SoL. Enligt kommunen var inte hans funktionsnedsättning varaktig eftersom det fanns en framtidsutveckling.

Kammarrätten konstaterade att det var förhållandena vid tiden för kommunens beslut som var avgörande för att bedöma om han tillhörde personkretsen och inte bedömningen av den framtida utvecklingen. Av utredningen framgick det att han hade ett stort och varaktigt funktionshinder, som förorsakade honom betydande svårigheter i den dagliga livsföringen (nedre hygien, påklädning av nedre delen av kroppen, förflyttningar från rullstol till säng och toalettstol samt toalettbesök). Domstolen fann att han hade ett omfattande behov av stöd och service och att han därmed tillhörde personkrets 3.