Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 13-16

Målet rör en 44-årig kvinna som led av en varaktig nackskada, Morbus Addison och hypotyreos. Hon hade också ett opiatmissbruk. Dessa funktionshinder orsakade henne stor smärta, kronisk huvudvärk, frekventa migränanfall, svimningskänsla, illamående och koncentrationssvårigheter. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Enligt Försäkringskassan gav inte utredningen tillräckligt stöd för att hon hade en stor funktionsnedsättning då aktivitetsbegränsningen inte var av den graden att hon hade betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Hon behövde endast ringa hjälp för klara toalettbestyr, hygien, påklädning, mathållning eller förflyttningar. Hon hade således inte ett omfattande behov av stöd och service.

Kammarrätten gjorde samma bedömning som Försäkringskassan och konstaterade att hon inte tillhörde personkrets 3 då hennes behov av stöd och service inte var tillräckligt omfattande.