Myter & fakta om personlig assistans

Hur är det att arbeta som privatanställd personlig assistent? Ska man lita på vad folk säger eller bilda sin egna uppfattning?
Här försöker vi ta kål på tre myter!

Myter & fakta om personlig assistans

Vill du bli kund hos oss, eller vill du veta mer om vad vi
kan erbjuda dig?

Hur är det att arbeta som privatanställd personlig assistent? Ska man lita på vad folk säger eller bilda sin egna uppfattning? Här försöker vi ta kål på tre myter!

Myt #1

Myt #2

Myt #3

Offentligt anställda har bättre förutsättningar att ge god vård för där råder omtanke och solidaritet för det allmännas bästa.

Man omfattas inte av pensioner och försäkringar när man är anställd i ett privat assistansbolag och man har generellt sett en otryggare anställning.

Det är tråkigt och inte givande att jobba som personlig assistent.

Fakta #1

Detta stämmer inte enligt de anställda själva. Tvärtom är medarbetare inom privata verksamheter bland annat nöjdare med sin närmaste chef och anser i högre utsträckning att arbetsuppgifterna hinns med inom ordinarie arbetstid.

Fakta #2

Väljer du att arbeta hos en arbetsgivare med kollektivavtal kommer du att omfattas av både pensionsintjänande och försäkringar eftersom att det regleras i kollektivavtalet. Du har en minst lika trygg anställning som inom kommunen eftersom att kollektivavtalet säkrar din anställningstrygghet.

Fakta #3

Av våra anställda uppger drygt 95% i våra medarbetarundersökningar de senaste åren, att de oftast eller alltid trivs med sitt arbete.

Källor: vigorskillnad.se, Kollektivavtal Personlig assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal, Vivida Assistans
medarbetarundersökningar åren 2011-2017, Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2017).
Jobbhälsobarometern 2017. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.

Bli en av oss på Vivida!

Vi söker alltid efter nya fantastiska människor.

Myt #1

Offentligt anställda har bättre förutsättningar att ge god vård för där råder omtanke och solidaritet för det allmännas bästa.

Fakta #1

Detta stämmer inte enligt de anställda själva. Tvärtom är medarbetare inom privata verksamheter bland annat nöjdare med sin närmaste chef och anser i högre utsträckning att arbetsuppgifterna hinns med inom ordinarie arbetstid.

Myt #2

Man omfattas inte av pensioner och försäkringar när man är anställd i ett privat assistansbolag och man har generellt sett en otryggare anställning.

Fakta #2

Väljer du att arbeta hos en arbetsgivare med kollektivavtal kommer du att omfattas av både pensionsintjänande och försäkringar eftersom att det regleras i kollektivavtalet. Du har en minst lika trygg anställning som inom kommunen eftersom att kollektivavtalet säkrar din anställningstrygghet.

Myt #3

Det är tråkigt och inte givande att jobba som personlig assistent.

Fakta #3

Av våra anställda uppger drygt 95% i våra medarbetarundersökningar de senaste åren, att de oftast eller alltid trivs med sitt arbete.

Källor: vigorskillnad.se, Kollektivavtal Personlig assistans mellan Vårdföretagarna och Kommunal, Vivida Assistans medarbetarundersökningar åren 2011-2017, Svenskt Kvalitetsindex och Sveriges Företagshälsor (2017). Jobbhälsobarometern 2017. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn.

Jobba som
personlig assistent

Hos Vivida är du som medarbetare mycket viktig. Det är du som ytterst påverkar hur våra kunders assistans fungerar. För oss är en god arbetsmiljö alltid i fokus. Vill du jobba som personlig assistent?

Läs mer