Att ansöka om personlig assistans

Att ansöka om
personlig assistans

Illustration på två personer som sitter koncentrerat och skriver

1. Förberedelser & ansökan

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om personlig assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de medicinska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

 

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen. Den inleds med att ansökan om personlig assistans skickas till kommunen. Bedömer vi att det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka skickas även en ansökan om assistansersättning till Försäkringskassan.

I samband med sökningen gör vi en tidredovisning där vi specificerar hjälpbehovet. Denna redovisning görs oftast via telefon och tar ungefär en och en halv timme. Före samtalet får du en rad frågor som vi vill att du tänker igenom. När tidredovisningen är klar och godkänd av dig skickas den till kommunen och eventuellt Försäkringskassan.

Vi gör tidsredovisningen av två anledningar. Den första är att vi vill få en klar uppfattning av hur stort ditt hjälpbehov är och därigenom hur mycket tid vi ska ansöka om. Den andra är som en förberedelse inför hembesöket. Frågorna vi ställer är nämligen samma som kommunen och Försäkringskassan ställer. Detta renodlar omständigheterna för er och förenklar processen. Kommunen eller Försäkringskassan får den information de behöver och slipper sålla bland information som är oväsentlig för dem. Det minskar risken för missförstånd i och med att informationsmängden blir mer hanterlig för handläggaren.

Illustration på kvinna på väg mot hembesök
Illustration på en telefon med glad smily

2. Hembesöket

En tid efter sökningen, tiden varierar beroende på kommunens eller Försäkringskassans handläggningstid, bokas en tid för hembesök. Tillsammans bestämmer vi en tid när och var hembesöket ska äga rum. Det vanligaste är att vi träffas hemma hos dig, men andra platser kan förekomma.

I anslutning till hembesöket pratar vi igenom vad som kommer hända och du får annan information som är viktig för dig. Under själva hembesöket finns vi med för att hjälpa er och se till att handläggarna får den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut. Efter hembesöket stannar vi kvar en stund för att prata om hur det gått och vad som kommer hända sedan.

3. Beslutet

Efter ett par veckor skickar Försäkringskassan ett förslag till beslut (föredragnings-PM) där det framgår vad, och i vilken omfattning, den har för avsikt att besluta. Vi får då möjlighet att yttra oss. Då kan vi påpeka eventuella felaktigheter och/eller missförstånd. Det händer att kommunen också skickar förslag till beslut. Det hör dock till ovanligheterna. 

Illustration på kvinna som står vid ett dokument

4. Överklagande

Efter ytterligare ett par veckor kommer själva beslutet, och har du fått ett positivt besked kan din assistans påbörjas. Skulle beslutet vara negativt, antingen till sin helhet eller delvis, tar vi en diskussion om vi ska överklaga beslutet. I samband med det kan det vara nödvändigt att komplettera det medicinska underlaget. Överklagandeprocessen i förvaltningsrätten är mycket utdragen och tar sällan mindre än 6 månader.

Skulle det även behöva överklagas till kammarrätten tar det oftast ytterligare 6-9 månader och för Högsta Förvaltningsdomstolen tar det sällan under ett år.


Målsättningen är därför att ge kommunen och Försäkringskassan så tydliga underlag som bara går för att undvika överklagan.

Har du frågor om ansökningsprocessen? Kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna.

Illustration på två personer som sitter koncentrerat och skriver

1. Förberedelser & ansökan

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om personlig assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet.

För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de mediciniska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen.

Ansökan
Den inleds med att ansökan om personlig assistans skickas till kommunen. Bedömer vi att det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka skickas även en ansökan om assistansersättning till Försäkringskassan.

I samband med sökningen gör vi en tidredovisning där vi specificerar hjälpbehovet. Denna redovisning görs oftast via telefon och tar ungefär en och en halv timme. Före samtalet får du en rad frågor som vi vill att du tänker igenom. När tidredovisningen är klar och godkänd av dig skickas den till kommunen och eventuellt Försäkringskassan.

Vi gör tidsredovisningen av två anledningar. Den första är att vi vill få en klar uppfattning av hur stort ditt hjälpbehov är och därigenom hur mycket tid vi ska ansöka om. Den andra är som en förberedelse inför hembesöket. Frågorna vi ställer är nämligen samma som kommunen och Försäkringskassan ställer. Detta renodlar omständigheterna för er och förenklar processen. Kommunen eller Försäkringskassan får den information de behöver och slipper sålla bland information som är oväsentlig för dem. Det minskar risken för missförstånd i och med att informationsmängden blir mer hanterlig för handläggaren.

Illustration på kvinna på väg mot hembesök

3. Hembesöket

En tid efter sökningen, tiden varierar beroende på kommunens eller Försäkringskassans handläggningstid, bokas en tid för hembesök. Tillsammans bestämmer vi en tid när och var hembesöket ska äga rum. Det vanligaste är att vi träffas hemma hos dig, men andra platser kan förekomma.

I anslutning till hembesöket pratar vi igenom vad som kommer hända och du får annan information som är viktig för dig. Under själva hembesöket finns vi med för att hjälpa er och se till att handläggarna får den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut. Efter hembesöket stannar vi kvar en stund för att prata om hur det gått och vad som kommer hända sedan.

Illustration av en telefon med en glad smily

4. Beslutet

Efter ett par veckor skickar Försäkringskassan ett förslag till beslut (föredragnings-PM) där det framgår vad, och i vilken omfattning, den har för avsikt att besluta. Vi får då möjlighet att yttra oss. Då kan vi påpeka eventuella felaktigheter och/eller missförstånd. Det händer att kommunen också skickar förslag till beslut. Det hör dock till ovanligheterna. 

Illustration på kvinna som står vid ett dokument

5. Överklagande

Efter ytterligare ett par veckor kommer själva beslutet, och har du fått ett positivt besked kan din assistans påbörjas. Skulle beslutet vara negativt, antingen till sin helhet eller delvis, tar vi en diskussion om vi ska överklaga beslutet. I samband med det kan det vara nödvändigt att komplettera det medicinska underlaget. Överklagandeprocessen i förvaltningsrätten är mycket utdragen och tar sällan mindre än 6 månader.

Skulle det även behöva överklagas till kammarrätten tar det oftast ytterligare 6-9 månader och för Högsta Förvaltningsdomstolen tar det sällan under ett år.

Målsättningen är därför att ge kommunen och Försäkringskassan så tydliga underlag som bara går för att undvika överklagan.

Har du frågor om ansökningsprocessen? Kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna.