Ansöka om utökat beslut

Ansöka om utökat beslut

Förberedelser

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de mediciniska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen.

Ansökan

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de mediciniska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen. 

Hembesök

En tid efter sökningen, oftast mellan några veckor upp till 3-4 månader beroende på kommunen eller Försäkringskassans handläggningstid, bokas en tid för hembesök. Tillsammans bestämmer vi en tid när och var hembesöket ska äga rum. Det vanligaste är att vi träffas hemma hos dig, men andra platser kan förekomma.

I anslutning till hembesöket pratar vi igenom vad som kommer hända och du får annan information som är viktig för dig. Under själva hembesöket finns vi med för att hjälpa er och se till att handläggarna får den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut. Efter hembesöket stannar vi kvar en stund för att prata om hur det gått och vad som kommer hända sedan. 

Förslag till beslut

Efter ett par veckor skickar Försäkringskassan ett förslag till beslut (föredragnings-PM) där det framgår vad, och i vilken omfattning, den har för avsikt att besluta. Vi får då möjlighet att yttra oss. Då kan vi påpeka eventuella felaktigheter och/eller missförstånd. Det händer att kommunen också skickar förslag till beslut. Det hör dock till ovanligheterna. 

Beslut

Efter ytterligare ett par veckor kommer själva beslutet, och har du fått ett positivt besked kan din assistans påbörjas. Skulle beslutet vara negativt, antingen till sin helhet eller delvis, tar vi en diskussion om vi ska överklaga beslutet. I samband med det kan det vara nödvändigt att komplettera det medicinska underlaget. Överklagandeprocessen i förvaltningsrätten är mycket utdragen och tar sällan mindre än 6 månader. Skulle det även behöva överklagas till kammarrätten tar det oftast ytterligare 6-9 månader och för Högsta Förvaltningsdomstolen tar det sällan under ett år.

Målsättningen är därför att ge kommunen och Försäkringskassan så tydliga underlag som bara går för att undvika överklagan. 

Har du frågor om ansökningsprocessen? Kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna.

Förberedelser

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de mediciniska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen.

Ansökan

När du tagit kontakt med oss för att få hjälp att ansöka om assistans, gör vi en första bedömning om du har möjlighet att få ett beslut om personlig assistans eller assistansersättning. Vi tittar då på vilka medicinska underlag som finns vilka är en nödvändighet. För personer med psykiska funktionsnedsättningar har de medicinska underlagen större betydelse för ansökan än för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Anledningen är att det oftast är lättare för en handläggare att själv bedöma svårigheterna med en fysisk funktionsnedsättning. Är en person totalförlamad behövs inget intyg för att förstå att personen behöver hjälp med att äta. Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan däremot vara mycket svårare för handläggaren att bedöma vilket innebär att de mediciniska underlagen får stor betydelse.

Vissa hjälpbehov är dessutom viktiga att de styrks. Det kan röra sig om varaktigheten av en funktionsnedsättning, eller graden av tillsyn som behövs. Vad som specifikt behöver styrkas i varje enskilt fall varierar men den inledande genomgången brukar ge en klar bild över situationen.

När det medicinska underlaget är klart går vi vidare till sökfasen. 

Hembesök

En tid efter sökningen, oftast mellan några veckor upp till 3-4 månader beroende på kommunen eller Försäkringskassans handläggningstid, bokas en tid för hembesök. Tillsammans bestämmer vi en tid när och var hembesöket ska äga rum. Det vanligaste är att vi träffas hemma hos dig, men andra platser kan förekomma.

I anslutning till hembesöket pratar vi igenom vad som kommer hända och du får annan information som är viktig för dig. Under själva hembesöket finns vi med för att hjälpa er och se till att handläggarna får den information de behöver för att kunna fatta rätt beslut. Efter hembesöket stannar vi kvar en stund för att prata om hur det gått och vad som kommer hända sedan. 

Förslag till beslut

Efter ett par veckor skickar Försäkringskassan ett förslag till beslut (föredragnings-PM) där det framgår vad, och i vilken omfattning, den har för avsikt att besluta. Vi får då möjlighet att yttra oss. Då kan vi påpeka eventuella felaktigheter och/eller missförstånd. Det händer att kommunen också skickar förslag till beslut. Det hör dock till ovanligheterna. 

Beslut

Efter ytterligare ett par veckor kommer själva beslutet, och har du fått ett positivt besked kan din assistans påbörjas. Skulle beslutet vara negativt, antingen till sin helhet eller delvis, tar vi en diskussion om vi ska överklaga beslutet. I samband med det kan det vara nödvändigt att komplettera det medicinska underlaget. Överklagandeprocessen i förvaltningsrätten är mycket utdragen och tar sällan mindre än 6 månader. Skulle det även behöva överklagas till kammarrätten tar det oftast ytterligare 6-9 månader och för Högsta Förvaltningsdomstolen tar det sällan under ett år.

Målsättningen är därför att ge kommunen och Försäkringskassan så tydliga underlag som bara går för att undvika överklagan. 

Har du frågor om ansökningsprocessen? Kontakta vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna.