Omprövning av beslut

Omprövning av beslut

Förutsättningarna kan ändras

Försäkringskassan och din hemkommun kan på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Om du har ett beslut om personlig assistans från din hemkommun omprövas beslutet vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen.

Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar.

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna vid en omprövning.

Förutsättningarna kan ändras

Försäkringskassan och din hemkommun ska på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Försäkringskassan omprövar därför beslut om assistansersättning vartannat år och din hemkommun vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar Försäkringskassan eller din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen. Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar.

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna vid en omprövning.