Omprövning av beslut

Omprövning av beslut

Förutsättningarna kan ändras

Ett beslut om personlig assistans från kommunen gäller oftast inom en specifik tidsperiod, vanligtvis under två år. Det betyder att kommunens beslut omprövas löpande beroende på dess giltighetstid. Därtill finns ofta specifika omprövningsförbehåll vilket ger kommunen rätt att ompröva beslutet om förutsättningarna för rätten till insatsen ändras. Du som har ett beslut om personlig assistans är skyldig att underrätta om dina personliga förhållanden ändras.

Tidigare omprövade även Försäkringskassan sina beslut om assistansersättning på eget initiativ genom så kallade två-årsomprövningar. År 2018 stoppades dessa dock tillfälligt av regeringen och myndigheten får idag enbart ompröva ett beslut om det skett en väsentlig förändring hänförlig till den assistansberättigade som innebär en minskning av hjälpbehoven.

Förutsättningarna kan ändras

Ett beslut om personlig assistans från kommunen gäller oftast inom en specifik tidsperiod, vanligtvis under två år. Det betyder att kommunens beslut omprövas löpande beroende på dess giltighetstid. Därtill finns ofta specifika omprövningsförbehåll vilket ger kommunen rätt att ompröva beslutet om förutsättningarna för rätten till insatsen ändras. Du som har ett beslut om personlig assistans är skyldig att underrätta om dina personliga förhållanden ändras.

Tidigare omprövade även Försäkringskassan sina beslut om assistansersättning på eget initiativ genom så kallade två-årsomprövningar. År 2018 stoppades dessa dock tillfälligt av regeringen och myndigheten får idag enbart ompröva ett beslut om det skett en väsentlig förändring hänförlig till den assistansberättigade som innebär en minskning av hjälpbehoven.