Omprövning av beslut

Omprövning av beslut

Förutsättningarna kan ändras

Försäkringskassan och din hemkommun ska på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Försäkringskassan omprövar därför beslut om assistansersättning vartannat år och din hemkommun vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar Försäkringskassan eller din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen. Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar här.

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna vid en omprövning.

Projekt – en enklare vardag

Som ett led i att Försäkringskassans arbetssätt ska bli enklare, tryggare och mer förutsebart för personer med olika funktionsnedsättningar har myndigheten startat ett utvecklingsarbete benämnt "En enklare vardag".

Projektet syftar till att göra det enklare för enskilda som kommer i kontakt med myndigheten, eller som Försäkringskassan själv uttrycker det: "minska krånglet". Sex löften om förändringar har tagits fram och dessa löften innebär bland annat att de som har störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson på Försäkringskassan som ska samordna alla kontakter med myndigheten. Vidare ska Försäkringskassans uppföljningar av beslut samordnas och förenklas för att på så sätt göra vardagen mer förutsebar för personer med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis kan det vara så att en handläggare ringer per telefon och utreder ditt hjälp- och stödbehov vid en omprövning istället för att komma hem till dig på ett så kallat hembesök. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Förutsättningarna kan ändras

Försäkringskassan och din hemkommun ska på eget initiativ ompröva beslut. Anledningen till det är att förutsättningarna för rätten till assistansersättning/personlig assistans kan ändras av olika anledningar. Du som har ett beslut har också en skyldighet att underrätta om dina förhållanden ändras.

Försäkringskassan omprövar därför beslut om assistansersättning vartannat år och din hemkommun vanligtvis varje år. Vid en sådan omprövning bokar Försäkringskassan eller din hemkommun in en tid för nytt hembesök då ditt hjälpbehov utreds igen. Därefter följer den processen som gäller vid nysökning, läs mer om nyansökningar här.

Vår samarbetspartner Förvaltningsjuristerna hjälper dig gärna vid en omprövning.

Projekt – en enklare vardag

Som ett led i att Försäkringskassans arbetssätt ska bli enklare, tryggare och mer förutsebart för personer med olika funktionsnedsättningar har myndigheten startat ett utvecklingsarbete benämnt "En enklare vardag".

Projektet syftar till att göra det enklare för enskilda som kommer i kontakt med myndigheten, eller som Försäkringskassan själv uttrycker det: "minska krånglet". Sex löften om förändringar har tagits fram och dessa löften innebär bland annat att de som har störst behov av stöd ska erbjudas en kontaktperson på Försäkringskassan som ska samordna alla kontakter med myndigheten. Vidare ska Försäkringskassans uppföljningar av beslut samordnas och förenklas för att på så sätt göra vardagen mer förutsebar för personer med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis kan det vara så att en handläggare ringer per telefon och utreder ditt hjälp- och stödbehov vid en omprövning istället för att komma hem till dig på ett så kallat hembesök. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.