Assistansersättning

Ansökan assistansersättning

Du som har en eller flera funktionsnedsättningar kan ha rätt att få assistans. Insatsen har olika namn beroende på vilken myndighet det är som har fattat beslutet. Om insatsen har beviljats av kommunen kallas den för personlig assistans, medan den istället kallas assistansersättning om det är Försäkringskassan som har beslutat om den. Vi använder ordet assistans som ett sammanfattande begrepp.

Rätten att få assistans regleras i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller LSS som den brukar förkortas. För de personer som har rätt till assistansersättning finns även kompletterande regler i Socialförsäkringsbalken, som förkortas SFB.

Vilka krav uppställer då lagen för att du ska kunna beviljas assistans? Mycket kort kan det sägas att du för det första ska tillhöra en av de så kallade personkretsarna. För det andra måste du även behöva hjälp i tillräcklig omfattning med de behov som av lagen betecknas som grundläggande behov. Läs mer om grundläggande behov.

För det tredje får du inte ha fyllt 66 år. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistans. Om du däremot har ansökt om assistans innan din 66-årsdag och blir beviljad detta får du behålla beslutet trots att du har passerat åldersgränsen.

 

Förutsättningen för att du ska få assistans från Försäkringskassan är att tiden det tar för att tillgodose dina grundläggande behov är mer än 20 timmar per vecka i genomsnitt. Om behovet är mindre än 20 timmar kan du fortfarande ha rätt till assistans, men då istället från din hemkommun. Hur låg den nedre gränsen är avgörs från fall till fall. 

Sammanfattningsvis kan man därför säga att din rätt till assistans avgörs av följande tre frågor:

  • Tillhör du en personkrets?
  • Har du ett tillräckligt omfattande behov av hjälp för att dina grundläggande behov ska bli tillgodosedda?
  • Är du under 66 år?

Är svaret ja på alla tre frågor? Då kan du vara berättigad till assistans. Kontakta oss så besvarar vi gärna dina frågor. Du kan också kontakta vår samarbetspartner Ek Juridik.

Assistansersättning

Dina rättigheter

Du som har en eller flera funktionsnedsättningar kan ha rätt att få assistans. Insatsen har olika namn beroende på vilken myndighet det är som har fattat beslutet. Om insatsen har beviljats av kommunen kallas den för personlig assistans, medan den istället kallas assistansersättning om det är Försäkringskassan som har beslutat om den. Vi använder ordet assistans som ett sammanfattande begrepp.

Rätten att få assistans regleras i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, eller LSS som den brukar förkortas. För de personer som har rätt till assistansersättning finns även kompletterande regler i Socialförsäkringsbalken, som förkortas SFB.

Vilka krav uppställer då lagen för att du ska kunna beviljas assistans? Mycket kort kan det sägas att du för det första ska tillhöra en av de så kallade personkretsarna. För det andra måste du även behöva hjälp i tillräcklig omfattning med de behov som av lagen betecknas som grundläggande behov. Läs mer om grundläggande behov.

För det tredje får du inte ha fyllt 66 år. Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistans. Om du däremot har ansökt om assistans innan din 66-årsdag och blir beviljad detta får du behålla beslutet trots att du har passerat åldersgränsen.

Förutsättningen för att du ska få assistans från Försäkringskassan är att tiden det tar för att tillgodose dina grundläggande behov är mer än 20 timmar per vecka i genomsnitt. Om behovet är mindre än 20 timmar kan du fortfarande ha rätt till assistans, men då istället från din hemkommun. Hur låg den nedre gränsen är avgörs från fall till fall. 

Sammanfattningsvis kan man därför säga att din rätt till assistans avgörs av följande tre frågor:

  • Tillhör du en personkrets?
  • Har du ett tillräckligt omfattande behov av hjälp för att dina grundläggande behov ska bli tillgodosedda?
  • Är du under 66 år?

Är svaret ja på alla tre frågor? Då kan du vara berättigad till assistans. Kontakta oss så besvarar vi gärna dina frågor. Du kan också kontakta vår samarbetspartner Ek Juridik.