Rättsfallsbibliotek

Rättsfallsbibliotek

Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. För att du lättare ska hitta de rättsfall som du har nytta av har vi skrivit ett kort rättsfallsreferat till varje dom. På så sätt kan du snabbt få en sammanfattning av de viktigaste frågorna som rättsfallet berör.

Efter varje rättsfallsreferat finner du en länk så att du med ett enkelt klick kan ladda ner en kopia på den oförkortade domen. Av hänsyn till att domarna innehåller känsliga personuppgifter har vi valt att ta bort namn och personnummer på den som har ansökt om assistans.

Genom Vividas rättsfallssök ges alla fri tillgång till domar rörande personlig assistans och assistansersättning. För att du lättare ska hitta de rättsfall som du har nytta av har vi skrivit ett kort rättsfallsreferat till varje dom. På så sätt kan du snabbt få en sammanfattning av de viktigaste frågorna som rättsfallet berör.

Efter varje rättsfallsreferat finner du en länk så att du med ett enkelt klick kan ladda ner en kopia på den oförkortade domen. Av hänsyn till att domarna innehåller känsliga personuppgifter har vi valt att ta bort namn och personnummer på den som har ansökt om assistans.