Ålder

  • Mål om rätt till personlig assistans

    Domstol: Kammarrätten i Stockholm

    Målnr: 2577-10

    Mål om rätt till personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2577-10 Målet rör en 10,5-årig flicka med en utvecklingsstörning och kommunikationssvårigheter. Det var i målet ostridigt att flickan tillhörde den personkrets som kan ha rätt till personlig assistans. Kommunen avslog fl ...

    Läs mer