Över 65 år

 • Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3761-18

  Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3761-18 Målet rör en blind 80- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 i LSS. Förvaltningsrätten konstaterade att hon tillhörde personkrets 3 och lämnade tillbaka ärendet til ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 i LSS

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5389-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 i LSS Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5389-18 Målet rör en 67- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 då hon led av MS och satt i rullstol. Hon kunde inte gå själv och behövde hjälp med all förflyttning. Hon hade stora svårighe ...

  Läs mer

 • Mål rörande en kommuns felberäkning vid rätt till personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2652-18

  Mål rörande en kommuns felberäkning vid rätt till personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2652-18 Målet rör en 64- årig man tillhörande personkrets 3. Mannen yrkade att kammarrätten skulle bevilja honom personlig assistans med 64 timmar per vecka istället för 21 timmar per vec ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ledsagarservice för en äldre person som flyttade till ett äldreboende som också erbjuder ledsagarservice.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 512-19

  Mål rörande rätt till ledsagarservice för en äldre person som flyttade till ett äldreboende som också erbjuder ledsagarservice. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 512-19 Målet rör en 69- årig man som hade rätt till 10 timmar av ledsagarservice per vecka. Kommunen yrkade att ledsagningen skul ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans avseende personlig hygien och justering av kläderna

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 425-19

  Mål rörande rätt till personlig assistans avseende personlig hygien och justering av kläderna Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 425-19 Målet rör en 66- årig man som var i behov av personlig assistans vid duschning i form av schamponering, intvålning, torkning och insmörjning av kroppen. Han ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans under vistelsetiden på korttidsboende

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 17-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans under vistelsetiden på korttidsboende Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 17-18 Målet rör en 65- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som inte kunde kommunicera med andra eller själv påkalla uppmärksamhet eller hjälp. Försäkringskassan avslog hennes ...

  Läs mer

 • Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5640-18

  Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5640-18 Målet rör dödsboet till en 73- årig man som hade varit beviljad personlig assistans. Dödsboet yrkade om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utförd personlig as ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1800-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1800-18 Målet rör en 67- årig man som led av en hjärnskada som ansökte om en kontaktperson men vars ansökan blev avslagen pga. att han inte ansågs tillhöra personkrets 2. Kommunen avslog hans ansökan med motivering ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn i stället för väntetid.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 3436-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn i stället för väntetid. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3436-17 Målet rör en 66-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en muskelsjukdom som gjorde att hon behövde en ventilatorbehandling för att ventilera lungorna. Om den int ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3821-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3821-17 Målet rör ett dödsbo till en 69-årig kvinna som yrkade om assistansersättning. Dödsboet anförde att de sju veckorna som kvinnan vårdades på sjukhus skulle betraktas som två ol ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5019-16

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5019-16 Målet rör en 70- årig kvinna som yrkade att Försäkringskassans återkrav skulle efterges med hela beloppet. Försäkringskassan avslog detta med motivering att hon hade varit utomlands under tiden hon f ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 865-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 865-17 Målet rör en 69- årig kvinna som led av multipel skleros. Kommunen yrkade att hon inte tillhörde personkrets 3 eftersom hon hade en god förmåga att klara flera behov på egen hand. Hon klarade all form av komm ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3092-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3092-16 Målet rör en 67- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3091-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3091-16 Målet rör en 69- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3018-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3018-16 Målet rör en 68-årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablo ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2113-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2113-16 Målet rör en 71- årig kvinna som led av progredierande MS och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen bestred detta med motivering att hennes behov ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökning av assistansersättning för en person som var över 65 år gammal.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 643-16

  Mål rörande rätt till utökning av assistansersättning för en person som var över 65 år gammal. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 643-16 Målet rör en 65- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökning av assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 553-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 553-16 Målet rör en 77- årig kvinna som yrkade att hon skulle anses tillhöra personkrets 3 för att få rätt till ledsagarservice. Kommunen bestred detta med motivering att hennes hjälpbehov inte var av tillräcklig om ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1324-16

  Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1324-16 Målet rör en 68-årig man vars fru arbetade som personlig assistent för honom. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning för övertid. Försäkringskassan ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för en person som var misstänkt för bidragsbrott.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 3218-14

  Mål rörande rätt till assistansersättning för en person som var misstänkt för bidragsbrott. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3218-14 Målet rör en 68- årig man som yrkade att Försäkringskassan skulle bevilja honom assistansersättning. Försäkringskassan bestred detta med motivering att myndi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd assistans för en assistent som har arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4917-15

  Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd assistans för en assistent som har arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4917-15 Målet rör en 69-årig man vars fru var hans personliga assistent. Hon hade arbetat mer än 48 timmar per sjudagarsperi ...

  Läs mer

 • Mål rörande sjuklönekostnader vid ordinarie assistens sjukfrånvaro

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 2781-2782-08

  Mål rörande sjuklönekostnader vid ordinarie assistens sjukfrånvaro Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 2781-2782-08 Målet rör en 68-årig man som hade sin assistans ordnad via en privat assistansanordnare. Kommunen avslog mannens ansökan om ersättning för merkostnader i form av sjuklön vid ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till insatsen daglig verksamhet efter passerande av pensionsåldern

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 927-13

  Mål rörande rätten till insatsen daglig verksamhet efter passerande av pensionsåldern Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 927-13 Målet rör en 67-årig man tillhörande personkrets 2. Kommunen hade avslutat mannens dagliga verksamhet med motiveringen att mannen inte längre hade rätt till ins ...

  Läs mer

Över 65 år

 • Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3761-18

  Mål rörande frågan om en synskadad kvinna ska tillhöra personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3761-18 Målet rör en blind 80- årig kvinna som tidigare hade tillhört personkrets 3 i LSS. Förvaltningsrätten konstaterade att hon tillhörde personkrets 3 och lämnade tillbaka ärendet til ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 i LSS

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5389-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 i LSS Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5389-18 Målet rör en 67- årig kvinna som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 då hon led av MS och satt i rullstol. Hon kunde inte gå själv och behövde hjälp med all förflyttning. Hon hade stora svårighe ...

  Läs mer

 • Mål rörande en kommuns felberäkning vid rätt till personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2652-18

  Mål rörande en kommuns felberäkning vid rätt till personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2652-18 Målet rör en 64- årig man tillhörande personkrets 3. Mannen yrkade att kammarrätten skulle bevilja honom personlig assistans med 64 timmar per vecka istället för 21 timmar per vec ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ledsagarservice för en äldre person som flyttade till ett äldreboende som också erbjuder ledsagarservice.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 512-19

  Mål rörande rätt till ledsagarservice för en äldre person som flyttade till ett äldreboende som också erbjuder ledsagarservice. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 512-19 Målet rör en 69- årig man som hade rätt till 10 timmar av ledsagarservice per vecka. Kommunen yrkade att ledsagningen skul ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans avseende personlig hygien och justering av kläderna

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 425-19

  Mål rörande rätt till personlig assistans avseende personlig hygien och justering av kläderna Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 425-19 Målet rör en 66- årig man som var i behov av personlig assistans vid duschning i form av schamponering, intvålning, torkning och insmörjning av kroppen. Han ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans under vistelsetiden på korttidsboende

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 17-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans under vistelsetiden på korttidsboende Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 17-18 Målet rör en 65- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som inte kunde kommunicera med andra eller själv påkalla uppmärksamhet eller hjälp. Försäkringskassan avslog hennes ...

  Läs mer

 • Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5640-18

  Mål rörande kostnadernas skälighet för beviljad ersättning för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5640-18 Målet rör dödsboet till en 73- årig man som hade varit beviljad personlig assistans. Dödsboet yrkade om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utförd personlig as ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 2.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1800-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 2. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1800-18 Målet rör en 67- årig man som led av en hjärnskada som ansökte om en kontaktperson men vars ansökan blev avslagen pga. att han inte ansågs tillhöra personkrets 2. Kommunen avslog hans ansökan med motivering ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn i stället för väntetid.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 3436-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn i stället för väntetid. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 3436-17 Målet rör en 66-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en muskelsjukdom som gjorde att hon behövde en ventilatorbehandling för att ventilera lungorna. Om den int ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3821-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3821-17 Målet rör ett dödsbo till en 69-årig kvinna som yrkade om assistansersättning. Dödsboet anförde att de sju veckorna som kvinnan vårdades på sjukhus skulle betraktas som två ol ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5019-16

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5019-16 Målet rör en 70- årig kvinna som yrkade att Försäkringskassans återkrav skulle efterges med hela beloppet. Försäkringskassan avslog detta med motivering att hon hade varit utomlands under tiden hon f ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 865-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 865-17 Målet rör en 69- årig kvinna som led av multipel skleros. Kommunen yrkade att hon inte tillhörde personkrets 3 eftersom hon hade en god förmåga att klara flera behov på egen hand. Hon klarade all form av komm ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3092-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3092-16 Målet rör en 67- årig man som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3091-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3091-16 Målet rör en 69- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3018-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3018-16 Målet rör en 68-årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans som motsvarade det statliga schablo ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2113-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2113-16 Målet rör en 71- årig kvinna som led av progredierande MS och som yrkade att hon skulle tillhöra personkrets 3 för att få rätt till personlig assistans. Kommunen bestred detta med motivering att hennes behov ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökning av assistansersättning för en person som var över 65 år gammal.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 643-16

  Mål rörande rätt till utökning av assistansersättning för en person som var över 65 år gammal. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 643-16 Målet rör en 65- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökning av assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 553-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 553-16 Målet rör en 77- årig kvinna som yrkade att hon skulle anses tillhöra personkrets 3 för att få rätt till ledsagarservice. Kommunen bestred detta med motivering att hennes hjälpbehov inte var av tillräcklig om ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1324-16

  Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1324-16 Målet rör en 68-årig man vars fru arbetade som personlig assistent för honom. Försäkringskassan beslutade att inte betala ut assistansersättning för övertid. Försäkringskassan ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för en person som var misstänkt för bidragsbrott.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 3218-14

  Mål rörande rätt till assistansersättning för en person som var misstänkt för bidragsbrott. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3218-14 Målet rör en 68- årig man som yrkade att Försäkringskassan skulle bevilja honom assistansersättning. Försäkringskassan bestred detta med motivering att myndi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd assistans för en assistent som har arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4917-15

  Mål rörande rätt till ekonomisk ersättning för utförd assistans för en assistent som har arbetat mer än vad arbetstidslagen tillåter. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4917-15 Målet rör en 69-årig man vars fru var hans personliga assistent. Hon hade arbetat mer än 48 timmar per sjudagarsperi ...

  Läs mer

 • Mål rörande sjuklönekostnader vid ordinarie assistens sjukfrånvaro

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 2781-2782-08

  Mål rörande sjuklönekostnader vid ordinarie assistens sjukfrånvaro Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 2781-2782-08 Målet rör en 68-årig man som hade sin assistans ordnad via en privat assistansanordnare. Kommunen avslog mannens ansökan om ersättning för merkostnader i form av sjuklön vid ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till insatsen daglig verksamhet efter passerande av pensionsåldern

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 927-13

  Mål rörande rätten till insatsen daglig verksamhet efter passerande av pensionsåldern Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 927-13 Målet rör en 67-årig man tillhörande personkrets 2. Kommunen hade avslutat mannens dagliga verksamhet med motiveringen att mannen inte längre hade rätt till ins ...

  Läs mer