Ungdom 12-18 år

 • Mål rörande rätt till ledsagarservice.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2013-18

  Mål rörande rätt till ledsagarservice. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2013-18 Målet rör en 13- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, utvecklingsstörning, fetma och sömnapnésyndrom. Kommunen avslog hennes ansökan om ledsagarservice med motivering att hon var bevilj ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2069-19

  Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2069-19 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, autism och medelsvår psykisk utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om korttidsvistelse med motivering a ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1912-19

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1912-19 Målet rör en 12- årig tjej som led av en diagnos som orsakade grovmotoriska svårigheter och balanssvårigheter, svårigheter att koordinera sina rörelser, muskelsvaghet, dålig handstyrka och finmotoriska svårigh ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov och för väntetid under dygnsvilan.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6109-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov och för väntetid under dygnsvilan. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6109-18 Målet rör en 17-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5883-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5883-18 Målet rör en 17- årig kille som yrkade att kommunen skulle ge honom rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5881-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5881-18 Målet rör en 17- årig kille som yrkade att kommunen skulle ge honom rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 25-19

  Mål rörande rätt till assistansersättning för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 25-19 Målet rör en 14-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Killen yrkade på assistansersättning för aktiv tillsyn då hans behov av hjälp förutsa ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid samt för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4990-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid samt för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4990-18 Målet rör en 16- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism, blindhet, utvecklingsstörning och epilepsi. Tjejen yrkade att kommunen skulle be ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3483-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3483-18 Målet rör en 16- årig tjej som tillhörde personkrets 2 som behövde hjälp med kommunikation och personlig hygien. Förvaltningsrätten beviljade henne personlig assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korrtidsvistelse utanför hemmet

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3198-18

  Mål rörande rätt till korrtidsvistelse utanför hemmet Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3198-18 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, autism, cerebral pares, synnedsättning och eventuellt en hörselnedsättning. Killen var beviljad personlig assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6958-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6958-18 Målet rör en 16-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning och svår autism. Killen yrkade att han skulle få assistansersättning för hjälp med sondmatning fem gång ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökning av personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4508-18

  Mål rörande rätt till utökning av personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4508-18 Målet rör en 17- årig tjej som var beviljad 518 timmar av personlig assistans per halvår, boende med särskild service och möjligheten att vistas i föräldrahemmet med personlig assistans 1,5 dygn p ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning dygnet runt

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3487-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning dygnet runt Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3487-18 Målet rör en 15- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av epileptiska anfall, självskadebeteende samt avsaknad av talat språk. Hon yrkade om assistansersättning dygnet runt istället för assi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till dubbelassistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2604-18

  Mål rörande rätt till dubbelassistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2604-18 Målet rörde dödsboet till en 17- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av Huntingtons sjukdom, epilepsi och slemproblematik. Dödsboet yrkade att kammarrätten skulle bevilja dödsboet rätt till assistansers ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett behov som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade .

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5970-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett behov som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade . Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5970-18 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning som föranledde ett aggr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn för en kille som lider av psykotiska symtom.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1115-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn för en kille som lider av psykotiska symtom. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1115-18 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av psykotiska symtom. Kommunen yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltnings ...

  Läs mer

 • Mål rörande utökning av assistansersättning för en kille som lider av självskadebeteende, kommuniceringsproblem och skolios.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1509-18

  Mål rörande utökning av assistansersättning för en kille som lider av självskadebeteende, kommuniceringsproblem och skolios. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1509-18 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av självskadebeteende, kommunikationsproblem och skolios. Han y ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för en person vars tidigare beslut medförde en avslutning av hennes personliga assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4550-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för en person vars tidigare beslut medförde en avslutning av hennes personliga assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4550-18 Målet rör en 18-årig tjej vars tidigare grundläggande behov hade beräknats till nio timmar per vecka men som kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande upphävning av en förvaltningsrätts dom.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2008-18

  Mål rörande upphävning av en förvaltningsrätts dom. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2008-18 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde motoriska och kognitiva svårigheter. Killen yrkade hos kammarrätten att han skulle få rätt till ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn för ett barn med sömnproblem.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 4117-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn för ett barn med sömnproblem. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4117-18 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av epilepsianfall. Killen ansökte om tillsyn under hela nattetiden då han endast kunde sova 4 timmar und ...

  Läs mer

 • Mål rörande personlig assistans för aktiv tillsyn

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 539-18

  Mål rörande personlig assistans för aktiv tillsyn Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 539-18 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om aktiv tillsyn som förutsätter ingående kunskaper med motivering att kraven på utbrottens allvar ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1605-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1605-18 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov med ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1548-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1548-18 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov med de grundl ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp i samband med kommunikation och aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1310-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp i samband med kommunikation och aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1310-17 Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hennes ansökan med motiveringen att utredningen inte ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för hjälp med de grundläggande behoven.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1112-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans för hjälp med de grundläggande behoven. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1112-17 Målet rör en 13- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans eftersom hjälpbehovet avseende de grundlä ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under tiden den funktionsnedsatte är på korttidsvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 3-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning under tiden den funktionsnedsatte är på korttidsvistelse. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3-18 Målet rör en 14- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning un ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till dubbelassistans.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7830-17

  Mål rörande rätt till dubbelassistans. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7830-17 Målet rör en 18-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av epilepsianfall och cerebral pares. Försäkringskassan avslog hans ansökan om dubbelassistans med motivering att det inte framgick av den medicinska ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6140-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6140-17 Målet rör en 12-årig tjej som led av ryggmärgsbråck. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Det medicinska underlaget gav inte stö ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 785-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 785-18 Målet rör en 18- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av mycket dålig balans och motorisk förmåga. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt yrkande om personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1259-18

  Mål rörande interimistiskt yrkande om personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1259-18 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle ändra förvaltningsrätten beslut och interimistiskt förordna att han hade rätt till personlig assistans. Kammarrätten konstatera ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökat korttidsvistelse utanför hemmet

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3011-17

  Mål rörande rätt till utökat korttidsvistelse utanför hemmet Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3011-17 Målet rör en 12- årig flicka tillhörande personkrets 1 som led av flera funktionsstörningar. Kommunen avslog hennes ansökan om utökat korttidsvistelse utanför hemmet då föräldrarnas behov ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt beslut om fortsatt assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 554-18

  Mål rörande interimistiskt beslut om fortsatt assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 554-18 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av flera psykiska funktionsnedsättningar. Han yrkade att kammarrätten skulle interimistiskt besluta att han fick fortsatt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1192-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1192-17 Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism och av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 108-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 108-18 Målet rör en 17- årig kille som tidigare hade varit beviljad personlig assistans. Kommunen gjorde en omprövning av hans behov och ansåg att han inte längre behövde personlig assistans. Killen överklagade aldr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4191-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4191-17 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om assistans för kommunikation med motivering att han till stor ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3664-17

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3664-17 Målet rör en 12-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid korttidsvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2231-16

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid korttidsvistelse. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2231-16 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en hjärnmissbildning som medförde andningsproblem. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning på kortt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1512-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1512-17 Målet rör en 16-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte var i behov av handgriplig hjälp vid ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2074-17

  Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2074-17 Målet rör en 17- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Killen yrkade att kammarrätten interimistiskt skulle besluta att han var berättigad till assist ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3372-16

  Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3372-16 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autistiskt syndrom och en måttlig utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansers ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3920-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3920-17 Målet rör en 15-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en medelsvår utvecklingsstörning samt encefalopati. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes gru ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5646-17

  Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5646-17 Målet rör en 16- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle ändra förvaltningsrättens beslut på så sätt att han skulle beviljas assistansersättning i samma omfattning som tidigare. F ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2729-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2729-16 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Desmin Myopathi. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hjälpbehovet med stomiplattan inte kunde anses vara s ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1447-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1447-16 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av ett lågt sittande ryggmärgsbråck samt Chiarimissbildning i lillhjärnan. Kommunen avslog hans ans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 633-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 633-17 Målet rör en 17- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för kommunikation med motivering att de ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för näringstillförsel.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6953-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för näringstillförsel. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6953-16 Målet rör en 12-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en ovanlig och allvarlig tarmsjukdom. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans i samband med näringstillförsel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för ett barn som behövde tillsyn i samband med näringstillförsel.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 753-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för ett barn som behövde tillsyn i samband med näringstillförsel. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 753-17 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en ovanlig och allvarlig tarmsjukdom som medförde att han inte fick näring fr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6346-16

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6346-16 Målet rör en 14-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att det skulle motverka de i ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 35-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 35-17 Målet rör en 12- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle bestämma att han hade rätt till högre ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans än vad k ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökat personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5628-16

  Mål rörande rätt till utökat personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5628-16 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde att han hamnade i farliga situationer, kastade saker eller skadade andra. Kommunen avslog hans ansö ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 3120-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3120-16 Målet rör en 18- årig kille som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 då hans ryggmärgsskada var en varaktig funktionsnedsättning som gav honom betydande svårigheter i hans dagliga livsföring. Kommune ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3730-16

  Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3730-16 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3334-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3334-16 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av genomgripande autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning samt tvångssyndrom. Kommunen avslog hans ansökan om personlig as ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för andra personliga behov.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 534-16

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för andra personliga behov. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 534-16 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för andra personliga behov med ...

  Läs mer

 • Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 1913-17

  Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1913-17 Målet rör en 18-årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att Försäkringskassans beslut tills vidare inte skulle gälla eftersom det skulle innebära betydande olägenheter för honom samt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 403-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 403-16 Målet rör en 14- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen bestred hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans be ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3088-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3088-16 Målet rör en 18- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3086-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3086-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6304-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6304-16 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för tillsyn under all vaken tid med ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4939-16

  Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4939-16 Målet rör en 17-årig tjej som yrkade att kommunen skulle ersätta hennes assistanstimmar med ett belopp som motsvarade schablonbeloppet för den statliga assistanser ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3218-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3218-16 Målet rör en 14-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en kognitiv utvecklingsstörning, autism och grav skolios. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motiverin ...

  Läs mer

 • Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3660-16

  Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3660-16 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle förordna att Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättning tills vidare inte skulle gälla. Kammarrätten fann att oms ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3314-15

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3314-15 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och en lindrig utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans behov av t ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning för skolfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2596-16

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning för skolfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2596-16 Målet rör en 8-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde epilepsianfall. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillfälli ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för på- och avklädning, måltider och behov av tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3298-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för på- och avklädning, måltider och behov av tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3298-15 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och medelsvår utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om utökad ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2468-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2468-16 Målet rör en 18-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en medelsvår psykisk utvecklingsstörning, tvångsbeteende, hemiplegisk cerebral pares, epilepsi och hypotyreos. Kommunen avslog hans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 115-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 115-16 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov inte var tillräc ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 7045-15

  Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 7045-15 Målet rör en 18-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. I samband med att hon beviljades personlig assistans omprövade kommunen hennes rätt till insatsen korttidsvistelse utanför h ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans i samband med utomhusaktiviteter.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5970-15

  Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans i samband med utomhusaktiviteter. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5970-15 Målet rör en 25-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Retts syndrom som innebar ett komplicerat flerhandikapp med dyspraxi, kommunikationshinder, förståndshandi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3544-15

  Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3544-15 Målet rör en 17- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen omprövade hennes rätt till insatsen bostad med särskild service med motivering att hon ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2044-16

  Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2044-16 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om bostad med särskild service med motivering att även om han var i behov av strukt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1352-16

  Mål rörande rätt till bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1352-16 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autismspektrumtillstånd. Kommunen avslog hans ansökan om bostad med särskild service med motivering att hans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1136-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1136-15 Målet rör en 13-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motivering att hennes hjälpbehov red ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under skoltid för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2365-15

  Mål rörande rätt till assistansersättning under skoltid för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2365-15 Målet rör en 18- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning som orsakade kommunikationssvårigheter. Försäkringskassan avslog hennes ansöka ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn under nattetid.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1807-15

  Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn under nattetid. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1807-15 Målet rör en 16- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Morbus Down. Hon hade problem med sina lungor i form av snarkningar och andningsuppehåll. Försäkringskassan a ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 763-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 763-15 Målet rör en 19- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av inskränkt rörelseförmåga och inskränkta rörelser i leder. Kommunen avslog hennes ansökan om utökning av personlig assistans med motiverin ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien, av- och påklädning samt måltider.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5515-15

  Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien, av- och påklädning samt måltider. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5515-15 Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av hereditär spastisk paraplegi, blindhet och nutritionsproblematik. Försäkringskassan avs ...

  Läs mer

 • Mål rörande förläggningen av tid av korttidsvistelse utanför det egna hemmet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 6228-04

  Mål rörande förläggningen av tid av korttidsvistelse utanför det egna hemmet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6228-04 Målet rör en 18-årig pojke med diagnosen Morbus Downs syndrom. Han var ständigt i behov av tillsyn och hade ett mycket omfattande hjälpbehov. Kommunen avslog ansökan om ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning under tid då enskild deltar i barnomsorgsverksamhet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 12185-1995

  Mål rörande rätten till assistansersättning under tid då enskild deltar i barnomsorgsverksamhet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 12185-1995 Målet rör en 5,5-årig flicka med diagnosen cerebral pares och spastisk diplegi. Hon hade nedsatt motorisk förmåga och använde rullstol. Flickan va ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 6711-1995

  Mål rörande rätten till assistansersättning Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6711-1995 Målet rör en 16-årig pojke tillhörande personkrets 3. Pojken hade efter en operation av hjärntumör drabbats av en hjärnskada. Pojken led av hypofysinsufficiens som krävde daglig medicinering för att ...

  Läs mer

 • Mål angående tillhörande av personkrets enligt 1§ 3 LSS

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 61-12

  Mål angående tillhörande av personkrets enligt 1§ 3 LSS Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 61-12 Målet rör en 17-årig man med Brücks syndrom, vilket innebar att mannen hade skörhet i skelettet, stelhet i leder och deformiteter i skelettet som även lett att mannen var rullstolsburen. Mannen h ...

  Läs mer

 • Mål rörande föräldraansvar och dubbelassistans

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1133-11

  Mål rörande föräldraansvar och dubbelassistans Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1133-11 Målet rör en 12-årig pojke som var stor och tung och behövde extra tillsyn både natt och dag. Hans mamma tjänstgjorde som assistent till stor del. Försäkringskassan avslog pojken ansökan med motiveringen ...

  Läs mer

 • Mål rörande gränsdragningen mellan tillsyn och aktiv tillsyn

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6128-10

  Mål rörande gränsdragningen mellan tillsyn och aktiv tillsyn Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6128-10 Målet rör en 16-årig man som led av en medelsvår kognitiv utvecklingsstörning. Försäkringskassan drog in mannens assistans med motiveringen att hans hjälpbehov inte uppgick till 20 timmar. ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning p.g.a. bosättning utomlands

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3924-11

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning p.g.a. bosättning utomlands Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3924-11 Målet rör en 13-årig pojke, och frågan vilket land, Sverige eller Saudi-Arabien, han var bosatt i. Försäkringskassan ansåg att pojken och hans familj under den aktuella peri ...

  Läs mer

 • Mål rörande retroaktiv utbetalning av assistansersättning

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6310-11

  Mål rörande retroaktiv utbetalning av assistansersättning Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6310-11 Målet rör en 12-årig pojke med en funktionsnedsättning, vars föräldrar har agerat assistenter. Pojken yrkade att föräldrarna skulle få assistansersättning för perioden december 2009 till maj 2 ...

  Läs mer

 • Mål rörande en tillfällig utökning av assistans efter operation

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7514-11

  Mål rörande en tillfällig utökning av assistans efter operation Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7514-11 Målet rör en 13-årig flicka med en funktionsnedsättning. Flickan gick till följd av sin funktionsnedsättning igenom en operation. Under konvalescensen hade flickan ett större hjälpbehov ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid en familjehemsplacering

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4461-11

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid en familjehemsplacering Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4461-11 Målet rör en 10,5-årig flicka med behov av tillsyn av övervakande karaktär. Flickan var familjehemsplacerad efter att omhändertagits enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmels ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid en frivillig familjehemsplacering

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2340-12

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid en frivillig familjehemsplacering Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2340-12 Målet rör en 13-årig flicka med ett fastställt omfattande hjälpbehov och behov av ständig tillsyn. Flickan hade en frivillig familjehemsplacering enligt lagen (1990:52) m ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning för de grundläggande behoven

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6599-11

  Mål rörande rätten till assistansersättning för de grundläggande behoven Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6599-11 Målet rör en funktionshindrad 16-årig pojke som endast kommunicerade med tecken och vissa ord. Pojken vistades på korttidstillsyn utanför det egna hemmet, fritids och skola och ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistansersättning under skoltid

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5660-10

  Mål rörande assistansersättning under skoltid Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5660-10 Målet rör en 15-årig flicka med bl.a. shuntad hydrocefalus pga. intrauterin, hjärnblödning, nedsatt syn, cp-syndrom i form av högersidig hemi-pares, besvärlig epilepsi och utvecklingsstörning. Frågan i m ...

  Läs mer

 • Mål rörande omfattning av hjälpbehov

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2197-11

  Mål rörande omfattning av hjälpbehov Domstol: Kammarrätten i Sundsvall , mål nr 2197-11 Målet rör en 17-årig flicka, tillhörande personkrets 1. Kommunen avslog flickans ansökan om personlig assistans med motiveringen att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven inte var tillräckligt stor ...

  Läs mer

Ungdom 12-18 år

 • Mål rörande rätt till ledsagarservice.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2013-18

  Mål rörande rätt till ledsagarservice. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2013-18 Målet rör en 13- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, utvecklingsstörning, fetma och sömnapnésyndrom. Kommunen avslog hennes ansökan om ledsagarservice med motivering att hon var bevilj ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2069-19

  Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2069-19 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, autism och medelsvår psykisk utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om korttidsvistelse med motivering a ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1912-19

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1912-19 Målet rör en 12- årig tjej som led av en diagnos som orsakade grovmotoriska svårigheter och balanssvårigheter, svårigheter att koordinera sina rörelser, muskelsvaghet, dålig handstyrka och finmotoriska svårigh ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov och för väntetid under dygnsvilan.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6109-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn som ett annat personligt behov och för väntetid under dygnsvilan. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6109-18 Målet rör en 17-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5883-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5883-18 Målet rör en 17- årig kille som yrkade att kommunen skulle ge honom rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5881-18

  Mål rörande rätt till skäliga kostnader till utförd personlig assistans pga. ordinarie assistents sjukfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5881-18 Målet rör en 17- årig kille som yrkade att kommunen skulle ge honom rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assista ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 25-19

  Mål rörande rätt till assistansersättning för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 25-19 Målet rör en 14-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Killen yrkade på assistansersättning för aktiv tillsyn då hans behov av hjälp förutsa ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid samt för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4990-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid samt för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4990-18 Målet rör en 16- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism, blindhet, utvecklingsstörning och epilepsi. Tjejen yrkade att kommunen skulle be ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3483-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3483-18 Målet rör en 16- årig tjej som tillhörde personkrets 2 som behövde hjälp med kommunikation och personlig hygien. Förvaltningsrätten beviljade henne personlig assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korrtidsvistelse utanför hemmet

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3198-18

  Mål rörande rätt till korrtidsvistelse utanför hemmet Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3198-18 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Downs syndrom, autism, cerebral pares, synnedsättning och eventuellt en hörselnedsättning. Killen var beviljad personlig assistans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6958-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för sondmatning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6958-18 Målet rör en 16-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning och svår autism. Killen yrkade att han skulle få assistansersättning för hjälp med sondmatning fem gång ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökning av personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4508-18

  Mål rörande rätt till utökning av personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4508-18 Målet rör en 17- årig tjej som var beviljad 518 timmar av personlig assistans per halvår, boende med särskild service och möjligheten att vistas i föräldrahemmet med personlig assistans 1,5 dygn p ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning dygnet runt

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3487-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning dygnet runt Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3487-18 Målet rör en 15- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av epileptiska anfall, självskadebeteende samt avsaknad av talat språk. Hon yrkade om assistansersättning dygnet runt istället för assi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till dubbelassistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2604-18

  Mål rörande rätt till dubbelassistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2604-18 Målet rörde dödsboet till en 17- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av Huntingtons sjukdom, epilepsi och slemproblematik. Dödsboet yrkade att kammarrätten skulle bevilja dödsboet rätt till assistansers ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett behov som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade .

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5970-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn som ett behov som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade . Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5970-18 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning som föranledde ett aggr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn för en kille som lider av psykotiska symtom.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1115-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn för en kille som lider av psykotiska symtom. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1115-18 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av psykotiska symtom. Kommunen yrkade att kammarrätten skulle upphäva förvaltnings ...

  Läs mer

 • Mål rörande utökning av assistansersättning för en kille som lider av självskadebeteende, kommuniceringsproblem och skolios.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1509-18

  Mål rörande utökning av assistansersättning för en kille som lider av självskadebeteende, kommuniceringsproblem och skolios. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1509-18 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av självskadebeteende, kommunikationsproblem och skolios. Han y ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för en person vars tidigare beslut medförde en avslutning av hennes personliga assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4550-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för en person vars tidigare beslut medförde en avslutning av hennes personliga assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4550-18 Målet rör en 18-årig tjej vars tidigare grundläggande behov hade beräknats till nio timmar per vecka men som kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande upphävning av en förvaltningsrätts dom.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2008-18

  Mål rörande upphävning av en förvaltningsrätts dom. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2008-18 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde motoriska och kognitiva svårigheter. Killen yrkade hos kammarrätten att han skulle få rätt till ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn för ett barn med sömnproblem.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 4117-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för tillsyn för ett barn med sömnproblem. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4117-18 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av epilepsianfall. Killen ansökte om tillsyn under hela nattetiden då han endast kunde sova 4 timmar und ...

  Läs mer

 • Mål rörande personlig assistans för aktiv tillsyn

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 539-18

  Mål rörande personlig assistans för aktiv tillsyn Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 539-18 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om aktiv tillsyn som förutsätter ingående kunskaper med motivering att kraven på utbrottens allvar ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1605-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1605-18 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov med ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1548-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1548-18 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov med de grundl ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp i samband med kommunikation och aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1310-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp i samband med kommunikation och aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1310-17 Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Försäkringskassan avslog hennes ansökan med motiveringen att utredningen inte ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för hjälp med de grundläggande behoven.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1112-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans för hjälp med de grundläggande behoven. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1112-17 Målet rör en 13- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans eftersom hjälpbehovet avseende de grundlä ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under tiden den funktionsnedsatte är på korttidsvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 3-18

  Mål rörande rätt till assistansersättning under tiden den funktionsnedsatte är på korttidsvistelse. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3-18 Målet rör en 14- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning un ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till dubbelassistans.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7830-17

  Mål rörande rätt till dubbelassistans. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7830-17 Målet rör en 18-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av epilepsianfall och cerebral pares. Försäkringskassan avslog hans ansökan om dubbelassistans med motivering att det inte framgick av den medicinska ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6140-17

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6140-17 Målet rör en 12-årig tjej som led av ryggmärgsbråck. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hon inte tillhörde personkrets 3. Det medicinska underlaget gav inte stö ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 785-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 785-18 Målet rör en 18- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av mycket dålig balans och motorisk förmåga. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt yrkande om personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1259-18

  Mål rörande interimistiskt yrkande om personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1259-18 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle ändra förvaltningsrätten beslut och interimistiskt förordna att han hade rätt till personlig assistans. Kammarrätten konstatera ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökat korttidsvistelse utanför hemmet

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3011-17

  Mål rörande rätt till utökat korttidsvistelse utanför hemmet Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3011-17 Målet rör en 12- årig flicka tillhörande personkrets 1 som led av flera funktionsstörningar. Kommunen avslog hennes ansökan om utökat korttidsvistelse utanför hemmet då föräldrarnas behov ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt beslut om fortsatt assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 554-18

  Mål rörande interimistiskt beslut om fortsatt assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 554-18 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av flera psykiska funktionsnedsättningar. Han yrkade att kammarrätten skulle interimistiskt besluta att han fick fortsatt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1192-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation och aktiv tillsyn Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1192-17 Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism och av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 108-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 108-18 Målet rör en 17- årig kille som tidigare hade varit beviljad personlig assistans. Kommunen gjorde en omprövning av hans behov och ansåg att han inte längre behövde personlig assistans. Killen överklagade aldr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4191-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4191-17 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om assistans för kommunikation med motivering att han till stor ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3664-17

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3664-17 Målet rör en 12-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om tillfällig utökning av personlig assistans med motivering att ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid korttidsvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2231-16

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid korttidsvistelse. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2231-16 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en hjärnmissbildning som medförde andningsproblem. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning på kortt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1512-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1512-17 Målet rör en 16-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans med motivering att hon inte var i behov av handgriplig hjälp vid ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2074-17

  Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2074-17 Målet rör en 17- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Killen yrkade att kammarrätten interimistiskt skulle besluta att han var berättigad till assist ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3372-16

  Mål rörande rätt till assistansersättning för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3372-16 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autistiskt syndrom och en måttlig utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansers ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3920-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3920-17 Målet rör en 15-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en medelsvår utvecklingsstörning samt encefalopati. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning med motivering att hennes gru ...

  Läs mer

 • Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5646-17

  Mål rörande interimistiskt beslut i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5646-17 Målet rör en 16- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle ändra förvaltningsrättens beslut på så sätt att han skulle beviljas assistansersättning i samma omfattning som tidigare. F ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2729-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2729-16 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av Desmin Myopathi. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hjälpbehovet med stomiplattan inte kunde anses vara s ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1447-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien samt av- och påklädning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1447-16 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av ett lågt sittande ryggmärgsbråck samt Chiarimissbildning i lillhjärnan. Kommunen avslog hans ans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 633-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 633-17 Målet rör en 17- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Försäkringskassan avslog hans ansökan om assistansersättning för kommunikation med motivering att de ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för näringstillförsel.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6953-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för näringstillförsel. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6953-16 Målet rör en 12-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en ovanlig och allvarlig tarmsjukdom. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans i samband med näringstillförsel ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för ett barn som behövde tillsyn i samband med näringstillförsel.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 753-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för ett barn som behövde tillsyn i samband med näringstillförsel. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 753-17 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en ovanlig och allvarlig tarmsjukdom som medförde att han inte fick näring fr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6346-16

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6346-16 Målet rör en 14-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att det skulle motverka de i ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 35-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 35-17 Målet rör en 12- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle bestämma att han hade rätt till högre ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans än vad k ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökat personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5628-16

  Mål rörande rätt till utökat personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5628-16 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde att han hamnade i farliga situationer, kastade saker eller skadade andra. Kommunen avslog hans ansö ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 3120-16

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 3120-16 Målet rör en 18- årig kille som yrkade att han skulle tillhöra personkrets 3 då hans ryggmärgsskada var en varaktig funktionsnedsättning som gav honom betydande svårigheter i hans dagliga livsföring. Kommune ...

  Läs mer

 • Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3730-16

  Mål rörande ersättning för skäliga kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3730-16 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelopp ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3334-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3334-16 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av genomgripande autismspektrumtillstånd, utvecklingsstörning samt tvångssyndrom. Kommunen avslog hans ansökan om personlig as ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för andra personliga behov.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 534-16

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för andra personliga behov. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 534-16 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för andra personliga behov med ...

  Läs mer

 • Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 1913-17

  Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1913-17 Målet rör en 18-årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att Försäkringskassans beslut tills vidare inte skulle gälla eftersom det skulle innebära betydande olägenheter för honom samt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 403-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för personlig hygien och kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 403-16 Målet rör en 14- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen bestred hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans be ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3088-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3088-16 Målet rör en 18- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle besluta att han hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3086-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3086-16 Målet rör en 18- årig tjej som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 288 kr per timme (schablonbelop ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6304-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn under all vaken tid. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6304-16 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans för tillsyn under all vaken tid med ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för utförd personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4939-16

  Mål rörande rätt till ersättning för skäliga kostnader för utförd personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4939-16 Målet rör en 17-årig tjej som yrkade att kommunen skulle ersätta hennes assistanstimmar med ett belopp som motsvarade schablonbeloppet för den statliga assistanser ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3218-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3218-16 Målet rör en 14-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en kognitiv utvecklingsstörning, autism och grav skolios. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motiverin ...

  Läs mer

 • Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3660-16

  Mål rörande inhibition i mål om assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3660-16 Målet rör en 15- årig kille som yrkade att kammarrätten skulle förordna att Försäkringskassans beslut om indragning av assistansersättning tills vidare inte skulle gälla. Kammarrätten fann att oms ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3314-15

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3314-15 Målet rör en 13- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och en lindrig utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans behov av t ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning för skolfrånvaro.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2596-16

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning för skolfrånvaro. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2596-16 Målet rör en 8-årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning som medförde epilepsianfall. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om tillfälli ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för på- och avklädning, måltider och behov av tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3298-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för på- och avklädning, måltider och behov av tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3298-15 Målet rör en 12- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism och medelsvår utvecklingsstörning. Kommunen avslog hans ansökan om utökad ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2468-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2468-16 Målet rör en 18-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av en medelsvår psykisk utvecklingsstörning, tvångsbeteende, hemiplegisk cerebral pares, epilepsi och hypotyreos. Kommunen avslog hans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 115-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för samtliga grundläggande behov. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 115-16 Målet rör en 13-årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om personlig assistans med motivering att hans hjälpbehov inte var tillräc ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 7045-15

  Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 7045-15 Målet rör en 18-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av autism. I samband med att hon beviljades personlig assistans omprövade kommunen hennes rätt till insatsen korttidsvistelse utanför h ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans i samband med utomhusaktiviteter.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5970-15

  Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans i samband med utomhusaktiviteter. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5970-15 Målet rör en 25-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Retts syndrom som innebar ett komplicerat flerhandikapp med dyspraxi, kommunikationshinder, förståndshandi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3544-15

  Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3544-15 Målet rör en 17- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Kommunen omprövade hennes rätt till insatsen bostad med särskild service med motivering att hon ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2044-16

  Mål rörande rätt till bostad med särskild service för ungdomar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2044-16 Målet rör en 15- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autism. Kommunen avslog hans ansökan om bostad med särskild service med motivering att även om han var i behov av strukt ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till bostad med särskild service för barn eller ungdomar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1352-16

  Mål rörande rätt till bostad med särskild service för barn eller ungdomar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1352-16 Målet rör en 16- årig kille tillhörande personkrets 1 som led av autismspektrumtillstånd. Kommunen avslog hans ansökan om bostad med särskild service med motivering att hans ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1136-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1136-15 Målet rör en 13-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om utökad personlig assistans med motivering att hennes hjälpbehov red ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under skoltid för kommunikation.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2365-15

  Mål rörande rätt till assistansersättning under skoltid för kommunikation. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2365-15 Målet rör en 18- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning som orsakade kommunikationssvårigheter. Försäkringskassan avslog hennes ansöka ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn under nattetid.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1807-15

  Mål rörande rätt till assistansersättning för aktiv tillsyn under nattetid. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1807-15 Målet rör en 16- årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av Morbus Down. Hon hade problem med sina lungor i form av snarkningar och andningsuppehåll. Försäkringskassan a ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 763-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 763-15 Målet rör en 19- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av inskränkt rörelseförmåga och inskränkta rörelser i leder. Kommunen avslog hennes ansökan om utökning av personlig assistans med motiverin ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien, av- och påklädning samt måltider.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5515-15

  Mål rörande rätt till assistansersättning för personlig hygien, av- och påklädning samt måltider. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5515-15 Målet rör en 14- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av hereditär spastisk paraplegi, blindhet och nutritionsproblematik. Försäkringskassan avs ...

  Läs mer

 • Mål rörande förläggningen av tid av korttidsvistelse utanför det egna hemmet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 6228-04

  Mål rörande förläggningen av tid av korttidsvistelse utanför det egna hemmet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6228-04 Målet rör en 18-årig pojke med diagnosen Morbus Downs syndrom. Han var ständigt i behov av tillsyn och hade ett mycket omfattande hjälpbehov. Kommunen avslog ansökan om ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning under tid då enskild deltar i barnomsorgsverksamhet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 12185-1995

  Mål rörande rätten till assistansersättning under tid då enskild deltar i barnomsorgsverksamhet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 12185-1995 Målet rör en 5,5-årig flicka med diagnosen cerebral pares och spastisk diplegi. Hon hade nedsatt motorisk förmåga och använde rullstol. Flickan va ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 6711-1995

  Mål rörande rätten till assistansersättning Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 6711-1995 Målet rör en 16-årig pojke tillhörande personkrets 3. Pojken hade efter en operation av hjärntumör drabbats av en hjärnskada. Pojken led av hypofysinsufficiens som krävde daglig medicinering för att ...

  Läs mer

 • Mål angående tillhörande av personkrets enligt 1§ 3 LSS

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 61-12

  Mål angående tillhörande av personkrets enligt 1§ 3 LSS Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 61-12 Målet rör en 17-årig man med Brücks syndrom, vilket innebar att mannen hade skörhet i skelettet, stelhet i leder och deformiteter i skelettet som även lett att mannen var rullstolsburen. Mannen h ...

  Läs mer

 • Mål rörande föräldraansvar och dubbelassistans

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1133-11

  Mål rörande föräldraansvar och dubbelassistans Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1133-11 Målet rör en 12-årig pojke som var stor och tung och behövde extra tillsyn både natt och dag. Hans mamma tjänstgjorde som assistent till stor del. Försäkringskassan avslog pojken ansökan med motiveringen ...

  Läs mer

 • Mål rörande gränsdragningen mellan tillsyn och aktiv tillsyn

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6128-10

  Mål rörande gränsdragningen mellan tillsyn och aktiv tillsyn Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6128-10 Målet rör en 16-årig man som led av en medelsvår kognitiv utvecklingsstörning. Försäkringskassan drog in mannens assistans med motiveringen att hans hjälpbehov inte uppgick till 20 timmar. ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning p.g.a. bosättning utomlands

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3924-11

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning p.g.a. bosättning utomlands Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3924-11 Målet rör en 13-årig pojke, och frågan vilket land, Sverige eller Saudi-Arabien, han var bosatt i. Försäkringskassan ansåg att pojken och hans familj under den aktuella peri ...

  Läs mer

 • Mål rörande retroaktiv utbetalning av assistansersättning

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6310-11

  Mål rörande retroaktiv utbetalning av assistansersättning Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6310-11 Målet rör en 12-årig pojke med en funktionsnedsättning, vars föräldrar har agerat assistenter. Pojken yrkade att föräldrarna skulle få assistansersättning för perioden december 2009 till maj 2 ...

  Läs mer

 • Mål rörande en tillfällig utökning av assistans efter operation

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7514-11

  Mål rörande en tillfällig utökning av assistans efter operation Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7514-11 Målet rör en 13-årig flicka med en funktionsnedsättning. Flickan gick till följd av sin funktionsnedsättning igenom en operation. Under konvalescensen hade flickan ett större hjälpbehov ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid en familjehemsplacering

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4461-11

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid en familjehemsplacering Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4461-11 Målet rör en 10,5-årig flicka med behov av tillsyn av övervakande karaktär. Flickan var familjehemsplacerad efter att omhändertagits enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmels ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid en frivillig familjehemsplacering

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2340-12

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid en frivillig familjehemsplacering Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2340-12 Målet rör en 13-årig flicka med ett fastställt omfattande hjälpbehov och behov av ständig tillsyn. Flickan hade en frivillig familjehemsplacering enligt lagen (1990:52) m ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till assistansersättning för de grundläggande behoven

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6599-11

  Mål rörande rätten till assistansersättning för de grundläggande behoven Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6599-11 Målet rör en funktionshindrad 16-årig pojke som endast kommunicerade med tecken och vissa ord. Pojken vistades på korttidstillsyn utanför det egna hemmet, fritids och skola och ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistansersättning under skoltid

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5660-10

  Mål rörande assistansersättning under skoltid Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5660-10 Målet rör en 15-årig flicka med bl.a. shuntad hydrocefalus pga. intrauterin, hjärnblödning, nedsatt syn, cp-syndrom i form av högersidig hemi-pares, besvärlig epilepsi och utvecklingsstörning. Frågan i m ...

  Läs mer

 • Mål rörande omfattning av hjälpbehov

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2197-11

  Mål rörande omfattning av hjälpbehov Domstol: Kammarrätten i Sundsvall , mål nr 2197-11 Målet rör en 17-årig flicka, tillhörande personkrets 1. Kommunen avslog flickans ansökan om personlig assistans med motiveringen att hennes hjälpbehov avseende de grundläggande behoven inte var tillräckligt stor ...

  Läs mer