X

Återbetalning

Ersättning för assistans betalas ut under förutsättning att den används till att köpa assistans. Om en viss del av den utbetalda ersättningen inte används till att köpa assistans, så ska den delen återbetalas. 

Beslut om återbetalning kan fattas om den som fått ersättning eller dennes ställföreträdare lämnat oriktigt uppgifter, eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, vilket orsakat att en felaktig ersättning betalats ut, eller med för högt belopp.

  • Mål rörande återbetalning av assistansersättning

    Domstol: Kammarrätten i Jönköping

    Målnr: 3267-10

    Mål rörande återbetalning av assistansersättning Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3267-10 Målet rör en 58-årig man som enligt ett beslut från Försäkringskassan hade ansetts återbetalningsskyldig för utbetald assistansersättning på ett belopp av 36 381 kronor. Återbetalningskravet hade sin ...

    Läs mer