Återbetalning

Ersättning för assistans betalas ut under förutsättning att den används till att köpa assistans. Om en viss del av den utbetalda ersättningen inte används till att köpa assistans, så ska den delen återbetalas. 

Beslut om återbetalning kan fattas om den som fått ersättning eller dennes ställföreträdare lämnat oriktigt uppgifter, eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, vilket orsakat att en felaktig ersättning betalats ut, eller med för högt belopp.

 • Mål rörande ett assistansbolag som genomförde felaktiga utbetalningar och blev skyldig till återbetalning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1491-18

  Mål rörande ett assistansbolag som genomförde felaktiga utbetalningar och blev skyldig till återbetalning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1491-18 Målet rör ett assistansbolag som ansökte om tillstånd att få bedriva verksamhet avseende personlig assistans och begränsade sin ansökan till p ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6413-18

  Mål rörande återbetalning av ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6413-18 Målet rör en 41-årig man vars revisor hade begått ett redovisningsmisstag gällande hans rätt till assistansersättning. Han hade tvingats att med egna medel ...

  Läs mer

 • Mål rörande ansökan om utdömande av särskild avgift enligt LSS.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1437-18

  Mål rörande ansökan om utdömande av särskild avgift enligt LSS. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1437-18 Målet rör en kommun som yrkade att IVO:s beslut om utdömande av särskilt avgift skulle upphävas. Kommunen anförde att den enskilde hade erbjudits lägenhet vid två tillfällen men att han ...

  Läs mer

 • Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2348-18

  Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2348-18 Målet rör en kommun som inte inom skälig tid hade tillhandahållit en insats enligt 9 § LSS och som hade varit ålagd av IVO att betala en särskild avgift till staten. Kommunen yrkade att avgifte ...

  Läs mer

 • Mål rörande en kommuns skyldighet att betala en avgift till staten.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 963-17

  Mål rörande en kommuns skyldighet att betala en avgift till staten. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 963-17 I målet hade en kommun planerat för en ny inflyttningsklar gruppbostad till januari 2016. Byggnationen blev försenad vilket ledde till ett betydande dröjsmål av verkställigheten av e ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 418-18

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 418-18 Målet rör ett assistansbolag som under en månadsperiod hade haft anställda personliga assistenter som hade utfört assistans under sjukhusvistelse och därmed g ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5019-16

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5019-16 Målet rör en 70- årig kvinna som yrkade att Försäkringskassans återkrav skulle efterges med hela beloppet. Försäkringskassan avslog detta med motivering att hon hade varit utomlands under tiden hon f ...

  Läs mer

 • Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2737-15

  Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2737-15 Målet rör en kommun som blev ålagd att betala en avgift till IVO pga. ett oskäligt dröjsmål. Kommunen hade haft svårt att hitta en bostad som passade en person utifrån dennes diagnos. Den enski ...

  Läs mer

 • Mål rörande utdömande av särskild avgift enligt LSS för en kommun.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 609-16

  Mål rörande utdömande av särskild avgift enligt LSS för en kommun. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 609-16 Målet rör en kommun som yrkade att särskild avgift enligt LSS inte skulle tas ut eftersom det fanns synnerliga skäl att efterge avgiften. Den enskilde hade erbjudits en bostad decembe ...

  Läs mer

 • Mål rörande eftergift av kravet på återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 4024-16

  Mål rörande eftergift av kravet på återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4024-16 Målet rör en 42- årig kvinna som arbetade som personlig assistent för hennes dotter. Försäkringskassan hade beslutat att hon skulle betala tillbaka ca 900 000 kr som hennes dot ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7931-15

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7931-15 Målet rör ett bolag som hade blivit ålagd av Försäkringskassan att betala tillbaka assistansersättning eftersom bolaget inte hade lämnat in tidrapporter och räkningar avseende utförd assistans i tid. ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av felaktigt utbetald assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 733-15

  Mål rörande återbetalning av felaktigt utbetald assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 733-15 Målet rör en 42- årig kvinna som blev ålagd att betala tillbaka assistansersättning som Försäkringskassan hade felaktigt betalat ut. Försäkringskassan anförde att det inte fanns skä ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalningsskyldighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7013-10

  Mål rörande återbetalningsskyldighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7013-10 Målet rör ett dödsbo som Försäkringskassan ålade att återbetala felaktigt utbetald assistansersättning. Assistansersättning hade för den aktuella perioden lämnats för 1836 timmar, varav endast 1318 timmar had ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3267-10

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3267-10 Målet rör en 58-årig man som enligt ett beslut från Försäkringskassan hade ansetts återbetalningsskyldig för utbetald assistansersättning på ett belopp av 36 381 kronor. Återbetalningskravet hade sin ...

  Läs mer

Återbetalning

Ersättning för assistans betalas ut under förutsättning att den används till att köpa assistans. Om en viss del av den utbetalda ersättningen inte används till att köpa assistans, så ska den delen återbetalas. 

Beslut om återbetalning kan fattas om den som fått ersättning eller dennes ställföreträdare lämnat oriktigt uppgifter, eller underlåtit att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet, vilket orsakat att en felaktig ersättning betalats ut, eller med för högt belopp.

 • Mål rörande ett assistansbolag som genomförde felaktiga utbetalningar och blev skyldig till återbetalning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1491-18

  Mål rörande ett assistansbolag som genomförde felaktiga utbetalningar och blev skyldig till återbetalning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1491-18 Målet rör ett assistansbolag som ansökte om tillstånd att få bedriva verksamhet avseende personlig assistans och begränsade sin ansökan till p ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 6413-18

  Mål rörande återbetalning av ersättning som inte har använts för köp av personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6413-18 Målet rör en 41-årig man vars revisor hade begått ett redovisningsmisstag gällande hans rätt till assistansersättning. Han hade tvingats att med egna medel ...

  Läs mer

 • Mål rörande ansökan om utdömande av särskild avgift enligt LSS.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1437-18

  Mål rörande ansökan om utdömande av särskild avgift enligt LSS. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1437-18 Målet rör en kommun som yrkade att IVO:s beslut om utdömande av särskilt avgift skulle upphävas. Kommunen anförde att den enskilde hade erbjudits lägenhet vid två tillfällen men att han ...

  Läs mer

 • Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2348-18

  Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2348-18 Målet rör en kommun som inte inom skälig tid hade tillhandahållit en insats enligt 9 § LSS och som hade varit ålagd av IVO att betala en särskild avgift till staten. Kommunen yrkade att avgifte ...

  Läs mer

 • Mål rörande en kommuns skyldighet att betala en avgift till staten.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 963-17

  Mål rörande en kommuns skyldighet att betala en avgift till staten. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 963-17 I målet hade en kommun planerat för en ny inflyttningsklar gruppbostad till januari 2016. Byggnationen blev försenad vilket ledde till ett betydande dröjsmål av verkställigheten av e ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 418-18

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 418-18 Målet rör ett assistansbolag som under en månadsperiod hade haft anställda personliga assistenter som hade utfört assistans under sjukhusvistelse och därmed g ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5019-16

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5019-16 Målet rör en 70- årig kvinna som yrkade att Försäkringskassans återkrav skulle efterges med hela beloppet. Försäkringskassan avslog detta med motivering att hon hade varit utomlands under tiden hon f ...

  Läs mer

 • Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2737-15

  Mål rörande utdömande av särskild avgift för en kommun. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2737-15 Målet rör en kommun som blev ålagd att betala en avgift till IVO pga. ett oskäligt dröjsmål. Kommunen hade haft svårt att hitta en bostad som passade en person utifrån dennes diagnos. Den enski ...

  Läs mer

 • Mål rörande utdömande av särskild avgift enligt LSS för en kommun.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 609-16

  Mål rörande utdömande av särskild avgift enligt LSS för en kommun. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 609-16 Målet rör en kommun som yrkade att särskild avgift enligt LSS inte skulle tas ut eftersom det fanns synnerliga skäl att efterge avgiften. Den enskilde hade erbjudits en bostad decembe ...

  Läs mer

 • Mål rörande eftergift av kravet på återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 4024-16

  Mål rörande eftergift av kravet på återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4024-16 Målet rör en 42- årig kvinna som arbetade som personlig assistent för hennes dotter. Försäkringskassan hade beslutat att hon skulle betala tillbaka ca 900 000 kr som hennes dot ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7931-15

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7931-15 Målet rör ett bolag som hade blivit ålagd av Försäkringskassan att betala tillbaka assistansersättning eftersom bolaget inte hade lämnat in tidrapporter och räkningar avseende utförd assistans i tid. ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av felaktigt utbetald assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 733-15

  Mål rörande återbetalning av felaktigt utbetald assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 733-15 Målet rör en 42- årig kvinna som blev ålagd att betala tillbaka assistansersättning som Försäkringskassan hade felaktigt betalat ut. Försäkringskassan anförde att det inte fanns skä ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalningsskyldighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7013-10

  Mål rörande återbetalningsskyldighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7013-10 Målet rör ett dödsbo som Försäkringskassan ålade att återbetala felaktigt utbetald assistansersättning. Assistansersättning hade för den aktuella perioden lämnats för 1836 timmar, varav endast 1318 timmar had ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 3267-10

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3267-10 Målet rör en 58-årig man som enligt ett beslut från Försäkringskassan hade ansetts återbetalningsskyldig för utbetald assistansersättning på ett belopp av 36 381 kronor. Återbetalningskravet hade sin ...

  Läs mer