Dubbelassistans

För att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor och för att assistansen ska tillgodoses på ett säkert sätt, krävs i vissa fall hjälp från två assistenter. I vissa mycket speciella fall har till och med trippel assistans beviljats. 

Dubbelassistans beviljas vanligtvis endast för de tillfällen då den enskilde har ett faktiskt behov av två assistenter och inte tiden mellan behoven. Vissa undantag finns.