Make/samboansvar

Makar har genom 1 kap. 1 § äktenskapsbalken ett lagstiftat ansvar att gemensamt vårda hem och barn. Detta medför att en person med funktionsnedsättning som är gift eller lever som sambo bedöms bära hälften av ansvaret för vården av den andre nattetid (väntetid) och det gemensamma hemmet. Ett undantag finns, i de fall då behovet tillgodoses på annat sätt. Antalet assistanstimmar minskas därmed med den tid som rimligen kan åläggas den andra maken. Dock kan den assistansberättigades make inte tvingas åsidosätta sin egen hälsa, eller sitt eget jobb för att tillgodose sin makes behov.

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete samt makeansvar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 787-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete samt makeansvar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 787-17 Målet rör en 48- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en fysisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för städning, diskni ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 100-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 100-18 Målet rör en 39- årig man som hade rätt till personlig assistans och som yrkade om ytterligare assistans för utförande av hushållsarbeten med 1 timme och 5 minuter per dag. Det var hans fr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökat personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 6690-16

  Mål rörande rätt till utökat personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6690-16 Målet rör en 59-årig man tillhörande personkrets 3 som led av en synskada och en psykisk funktionsnedsättning. Mannen använde även en fotledsortos. Kommunen avslog hans ansökan om utökad personlig ass ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistansersättningens omfattning och bedömningen av makeansvar

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 11599-1995

  Mål rörande assistansersättningens omfattning och bedömningen av makeansvar Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 11599-1995 Målet rör en 37-årig kvinna med diagnosen progressiv muskeldystrofi och tarmsjukdomen colon irritabile. På grund av muskelsvaghet kunde kvinnan inte lyfta armarna och ...

  Läs mer

 • Mål rörande tillsyn/aktiv tillsyn samt fritidsaktiviteter

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2147-10

  Mål rörande tillsyn/aktiv tillsyn samt fritidsaktiviteter Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2147-10 Målet rör en 59-årig kvinna som till följd av tre hjärnblödningar/hjärninfarkter lider av en funktionsnedsättning i form av nedsatt kognitiv och fysisk förmåga. I målet var ostridigt att kvinn ...

  Läs mer

 • Mål rörande väntetid och makeansvar

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2086-11

  Mål rörande väntetid och makeansvar Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2086-11 Målet rör en 46-årig man som led av progressiv MS. Försäkringskassan beviljade mannen assistansersättning med ett lägre antal timmar än vad han ansökt om eftersom de ansåg att den hemavarande makan hade ett makeans ...

  Läs mer

 • Mål rörande omfattningen av ersättning för personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5567-11

  Mål rörande omfattningen av ersättning för personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5567-11 Målet rör en 50-årig kvinna som lider av epilepsi samt fetma som orsakar svaghet och smärta vid beröring, samt begränsar hennes rörlighet. Försäkringskassan beviljade kvinnan ett visst an ...

  Läs mer