X

Väntetid

Väntetid är det nya begreppet för jour. Väntetid infaller under dygnsvilan. Det vill säga väntan på att ingripa vid behov, under den tid som den assistansberättigade sover. För barn och yngre ungdomar föreligger ett relativt omfattande föräldraansvar (enligt praxis upp till och inklusive 13 år). Väntetid beviljas med en fjärdedel av den faktiska tiden. Samtliga aktiva insatser nattetid är att beakta som vanlig tid. Har en person behov av att någon ständigt övervakar dennes tillstånd så är det inte aktuellt med väntetid.

  • Mål rörande behov nattetid, aktiv tillsyn eller jour

    Domstol: Kammarrätten i Göteborg

    Målnr: 233-11

    Mål rörande behov nattetid, aktiv tillsyn eller jour Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 233-11 Målet rör en 59-årig kvinna som led av sviterna efter en stroke, vilken resulterat i svaghet i vänster arm, hand och ben samt avsaknad av rörelseförmåga i vänster hand. På grund av sin funktionsneds ...

    Läs mer