Aktiviteter utanför hemmet

Hit räknas alla aktiviteter som utförs utanför hemmet. Inklusive träningar, promenader, kortare resor, besök på bio, konserter, sammanträden, besök av vänner eller caféer m.m

 • Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna beviljas rätt till assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3610-18

  Mål rörande tillhörighet i personkrets 3 för att kunna beviljas rätt till assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3610-18 Målet rör en 57- årig kvinna som hade tillhört personkrets 3 under mer än 20 år och som led av symfyseolys, smärta i bäckenet, neurogen smärta och flera fu ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ledsagarservice för en äldre person som flyttade till ett äldreboende som också erbjuder ledsagarservice.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 512-19

  Mål rörande rätt till ledsagarservice för en äldre person som flyttade till ett äldreboende som också erbjuder ledsagarservice. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 512-19 Målet rör en 69- årig man som hade rätt till 10 timmar av ledsagarservice per vecka. Kommunen yrkade att ledsagningen skul ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för en person vars tidigare beslut medförde en avslutning av hennes personliga assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4550-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för en person vars tidigare beslut medförde en avslutning av hennes personliga assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4550-18 Målet rör en 18-årig tjej vars tidigare grundläggande behov hade beräknats till nio timmar per vecka men som kommunen ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till dubbelassistans

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1497-17

  Mål rörande rätt till dubbelassistans Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1497-17 Målet rör 8- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av cerebral pares. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om dubbelassistans i hemmet, i samband med fritidsaktiviteter och under korttidsvistelser med ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till dubbel assistans

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 822-18

  Mål rörande rätt till dubbel assistans Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 822-18 Målet rör en 43- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Huntingtons sjukdom. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om dubbelassistans då hjälpen inte var av den kvalificerade karaktär som avsågs för ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utökad dubbelassistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5876-17

  Mål rörande rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utökad dubbelassistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5876-17 Målet rör en 53- årig man tillhörande personkrets 3 som led av en psykisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hans ansökan om ekonomiskt stöd till skäliga kost ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet för att bereda anhörig.

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 4970-16

  Mål rörande rätt till korttidsvistelse utanför hemmet för att bereda anhörig. Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4970-16 Målet rör en 24 årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av infantil autism och utvecklingsstörning. Kommunen avslog kvinnans ansökan om korttidsvistelse utanför ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för transport till och från aktiviteter.

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 1206-16

  Mål rörande rätt till personlig assistans för transport till och från aktiviteter. Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 1206-16 Målet rör en 29- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för transport till ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för dusch och träning.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3474-16

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för dusch och träning. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3474-16 Målet rör en 52-årig man tillhörande personkrets 3 som led av dysarti, ataxi, nedsatt motorik och dålig balans. Kommunen hade beviljat honom 40 timmar personlig assistans men avs ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för olika aktiviteter, vägledning och viss tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 535-16

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans för olika aktiviteter, vägledning och viss tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 535-16 Målet rör en 33- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av ADHD, lindrig utvecklingsstörning samt autism. Kommunen avslog hennes ansökan om ut ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad assistansersättning för träning och för aktiv tillsyn.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 262-16

  Mål rörande rätt till utökad assistansersättning för träning och för aktiv tillsyn. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 262-16 Målet rör en 4- årig flicka tillhörande personkrets 3 som led av en funktionsnedsättning. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om utökad assistansersättning med mo ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans i samband med utomhusaktiviteter.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 5970-15

  Mål rörande rätt till utökad dubbelassistans i samband med utomhusaktiviteter. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 5970-15 Målet rör en 25-årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av Retts syndrom som innebar ett komplicerat flerhandikapp med dyspraxi, kommunikationshinder, förståndshandi ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2362-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2362-15 Målet rör en 64-årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada. Kommunen anförde att 14 timmar skulle dras av från hennes rätt till personlig assistans med motivering att tiden annars ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för förflyttningar samt motivations- och aktiveringsinsatser.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 2497-15

  Mål rörande rätt till personlig assistans för förflyttningar samt motivations- och aktiveringsinsatser. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 2497-15 Målet rör en 23- årig kvinna tillhörande personkrets 1 som led av en utvecklingsstörning och en kognitiv funktionsnedsättning. Kommunen avslog he ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 763-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 763-15 Målet rör en 19- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av inskränkt rörelseförmåga och inskränkta rörelser i leder. Kommunen avslog hennes ansökan om utökning av personlig assistans med motiverin ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistansersättningens omfattning och bedömningen av makeansvar

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 11599-1995

  Mål rörande assistansersättningens omfattning och bedömningen av makeansvar Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 11599-1995 Målet rör en 37-årig kvinna med diagnosen progressiv muskeldystrofi och tarmsjukdomen colon irritabile. På grund av muskelsvaghet kunde kvinnan inte lyfta armarna och ...

  Läs mer

 • Mål rörande 20-timmarsgränsen för att beviljas assistansersättning och huruvida behovet av dubbel assistans ska beaktas vid bedömningen av de grundläggande behoven

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 3143-09

  Mål rörande 20-timmarsgränsen för att beviljas assistansersättning och huruvida behovet av dubbel assistans ska beaktas vid bedömningen av de grundläggande behoven Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 3143-09 Målet rör en 11-årig flicka med diagnosen cerebral pares i form av spastisk diple ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7499-10

  Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7499-10 Målet rör en 35-årig kvinna som led av ögonsjukdomen Retinitis pigmenta, som orsakade en grav sy ...

  Läs mer

 • Mål rörande omfattning av hjälpbehov vid fritidsaktiviteter samt föräldraansvar

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 353-11

  Mål rörande omfattning av hjälpbehov vid fritidsaktiviteter samt föräldraansvar Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 353-11 Målet rör en 11-årig flicka med diagnosen bilateral spastisk Cerebral Pares med GMFCS- nivå V. Flickan tillhörde personkrets 1. Hon var rullstolsburen och använde ortoser ...

  Läs mer

 • Mål rörande antal assistanstimmar för bassängbad

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2213-11

  Mål rörande antal assistanstimmar för bassängbad Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2213-11 Målet rör en 64-årig kvinna som var förlamad på vänster sida och hade omfattande motoriska problem. Till följd av sin funktionsnedsättning var hon rullstolsburen. Försäkringskassan avslog kvinnans ans ...

  Läs mer

 • Mål rörande föräldraansvar och dubbelassistans

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 1133-11

  Mål rörande föräldraansvar och dubbelassistans Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 1133-11 Målet rör en 12-årig pojke som var stor och tung och behövde extra tillsyn både natt och dag. Hans mamma tjänstgjorde som assistent till stor del. Försäkringskassan avslog pojken ansökan med motiveringen ...

  Läs mer