Förflyttningar och handräckning

Här avses förflyttningar som att till exempel att ändra kroppsställning, ändra läge i sängen, sätta sig upp, lägga sig ner, flytta mellan stolar eller röra sig i bostaden. Detta område handlar även om oförutsägbar praktisk hjälp under dygnet, s.k. handräckning.  Här ingår till exempel att hämta, hålla i och lägga undan saker, samt flytta föremål.