Hushållsarbete

Hjälp vid hemmets skötsel m.m. dvs. att laga mat, handla, uträtta ärenden samt annat hushållsarbete som städning, inklusive att putsa fönster, damma, dammsuga, tvätta och vårda kläder, vård av hem och egendom. Även gräsklippning och omhändertagande av blommor inkluderas.

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete samt makeansvar.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 787-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete samt makeansvar. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 787-17 Målet rör en 48- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en fysisk funktionsnedsättning. Kommunen avslog hennes ansökan om personlig assistans för städning, diskni ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 100-18

  Mål rörande rätt till personlig assistans för hushållsarbete. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 100-18 Målet rör en 39- årig man som hade rätt till personlig assistans och som yrkade om ytterligare assistans för utförande av hushållsarbeten med 1 timme och 5 minuter per dag. Det var hans fr ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 2362-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2362-15 Målet rör en 64-årig kvinna tillhörande personkrets 2 som led av en hjärnskada. Kommunen anförde att 14 timmar skulle dras av från hennes rätt till personlig assistans med motivering att tiden annars ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till utökad personlig assistans

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 763-15

  Mål rörande rätt till utökad personlig assistans Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 763-15 Målet rör en 19- årig tjej tillhörande personkrets 3 som led av inskränkt rörelseförmåga och inskränkta rörelser i leder. Kommunen avslog hennes ansökan om utökning av personlig assistans med motiverin ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistansersättningens omfattning och bedömningen av makeansvar

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 11599-1995

  Mål rörande assistansersättningens omfattning och bedömningen av makeansvar Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 11599-1995 Målet rör en 37-årig kvinna med diagnosen progressiv muskeldystrofi och tarmsjukdomen colon irritabile. På grund av muskelsvaghet kunde kvinnan inte lyfta armarna och ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 7499-10

  Mål rörande personkretstillhörighet och huruvida behovet av att tillgodose sitt barns behov ska beaktas vid bedömningen av personkretstillhörigheten Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 7499-10 Målet rör en 35-årig kvinna som led av ögonsjukdomen Retinitis pigmenta, som orsakade en grav sy ...

  Läs mer

 • Mål rörande personkretstillhörighet

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 4440-10

  Mål rörande personkretstillhörighet Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 4440-10 Målet rör en 58-årig kvinna som var stomiopererad och led av kognitiva svårigheter till följd av blodproppar i hjärnan. Hon var även mycket stel i kroppen, hade försämrat närminne, enklare afasi och diabetes. ...

  Läs mer

 • Mål rörande omfattning av grundläggande behov

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3321-11

  Mål rörande omfattning av grundläggande behov Domstol Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3321-11 Målet rör en 45-årig kvinna som var förlamad från bröstet och nedåt samt hade nedsatt funktion i båda händerna. Hon hade varit med om en granatolycka och led av en ryggmärgsskada. Därutöver hade hon extre ...

  Läs mer

 • Mål rörande omfattning av hjälpbehov

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 4509-10

  Mål rörande omfattning av hjälpbehov Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4509-10 Målet rör en 54-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes, multipla komplikationer i form av progredierande njursvikt, nerv- och kärlpåverkan samt ögonpåverkan i form av blindhet på vänster öga. Kvinnan hade på gr ...

  Läs mer