Rätt till assistans för föräldrar
vid omvårdnad av barn

Föräldrar med en funktionsnedsättning kan vara berättigande assistans i samband med omvårdnaden av sitt barn, dock endast så länge barnet är känslomässigt och praktiskt totalt beroende av föräldern. Hjälpen kan då inkludera hjälp med amning och blöjbyten. Därefter är det kommunens ansvar att tillgodose barnets behov genom andra stödinsatser.

Rätt till assistans för föräldrar vid omvårdnad av barn

Föräldrar med en funktionsnedsättning kan vara berättigande assistans i samband med omvårdnaden av sitt barn, dock endast så länge barnet är känslomässigt och praktiskt totalt beroende av föräldern. Hjälpen kan då inkludera hjälp med amning och blöjbyten. Därefter är det kommunens ansvar att tillgodose barnets behov genom andra stödinsatser.