Rätt till assistans på sjukhus

Samtliga assistansberättigade har, om behov föreligger, rätt att ha med assistent i samband med in- och utskrivning på sjukhus, samt eventuell väntetid. Därutöver är huvudregeln vid sjukhusvistelse att sjukvården, sjukvårdshuvudmannen, ska tillgodose den vårdsökandes behov. Dock finns ett undantag till huvudregeln som möjliggör för den enskilde att beviljas assistans under en kortare sjukhusvistelse, upp till fyra veckor. Detta kräver särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att den enskilde inte kan kommunicera med sin omgivning på ett förståeligt sätt, eller behöver tillgång till någon som känner till dennes hälsotillstånd.

Särskilda skäl kan även vara andra omständigheter som medför att den enskilde behöver vissa personer i sin närhet. Om den enskilde har ett behov av hjälp med kommunikation som ett grundläggande behov, så föreligger mycket starka skäl för att bevilja assistans under sjukhusvistelse. Kommunens skyldighet att ytterst ansvara för att den enskildes behov faktiskt tillgodoses kvarstår. Detta innebär att om den enskildes behov inte tillgodoses av sjukvårdshuvudmannen, så kan den enskilde alltid ansöka om assistans hos kommunen, och kommunen har då en skyldighet att tillgodose den enskildes behov.

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1231-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1231-17 Målet rör en 8- årig tjej som sedan 3- års ålder hade varit beviljat assistansersättning vid sjukhusvistelse. Kammarrätten omprövade hennes tidigare beslut och meddelade att ett ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 418-18

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 418-18 Målet rör ett assistansbolag som under en månadsperiod hade haft anställda personliga assistenter som hade utfört assistans under sjukhusvistelse och därmed g ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 614-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 614-17 Målet rör en 38- årig kvinna som hade beviljats assistansersättning från Försäkringskassan men som inte hade fått en tillfällig utökning av hennes assistanstimmar för hennes utökade beh ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1112-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1112-17 Målet rör en 63- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av ett funktionshinder som orsakade kommunikationssvårigheter. Sjukhusvistelsen orsakades av en hjärnblödning. Försäkring ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3821-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3821-17 Målet rör ett dödsbo till en 69-årig kvinna som yrkade om assistansersättning. Dödsboet anförde att de sju veckorna som kvinnan vårdades på sjukhus skulle betraktas som två ol ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 444-16

  Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 444-16 Målet rör en 39- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av stora funktionsnedsättningar. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om ytterligare assistansersättning under sjukhusv ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning i samband, med och efter sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3791-15

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning i samband, med och efter sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3791-15 Målet rör en 11-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av bastisk bilateral cerebral pares, epilepsi och svår psykisk utvecklingsstörning. ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistans i samband med sjukhusvistelse

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2049-11

  Mål rörande assistans i samband med sjukhusvistelse Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2049-11 Målet rör en 9-årig pojke som fått avslag på sin ansökan om ersättning för en kortare sjukhusvistelse. Då riktlinjerna för ”kortare tid” på sjukhus ansetts ligga runt 4 veckor ansåg Försäkringskass ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistans under sjukhusvistelse

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3183-11

  Mål rörande assistans under sjukhusvistelse Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3183-11 Målet rör en 11-årig pojke med en muskelsjukdom, spinal muskelatrofi, som är infektionskänslig och har astma. Pojken var beviljad assistans all vaken tid på dygnet. Hans vardag bestod dock av en sjukdomsbil ...

  Läs mer

 • Mål om assistansersättning under sjukhusvistelse

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 279-11

  Mål om assistansersättning under sjukhusvistelse Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 279-11 Målet rör en 43-årig kvinna med omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, därtill var kvinnan döv. Det var i målet ostridigt att kvinnan tillhörde den personkrets som kan ha rätt till per ...

  Läs mer

Rätt till assistans på sjukhus

Samtliga assistansberättigade har, om behov föreligger, rätt att ha med assistent i samband med in- och utskrivning på sjukhus, samt eventuell väntetid. Därutöver är huvudregeln vid sjukhusvistelse att sjukvården, sjukvårdshuvudmannen, ska tillgodose den vårdsökandes behov. Dock finns ett undantag till huvudregeln som möjliggör för den enskilde att beviljas assistans under en kortare sjukhusvistelse, upp till fyra veckor. Detta kräver särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att den enskilde inte kan kommunicera med sin omgivning på ett förståeligt sätt, eller behöver tillgång till någon som känner till dennes hälsotillstånd.

Särskilda skäl kan även vara andra omständigheter som medför att den enskilde behöver vissa personer i sin närhet. Om den enskilde har ett behov av hjälp med kommunikation som ett grundläggande behov, så föreligger mycket starka skäl för att bevilja assistans under sjukhusvistelse. Kommunens skyldighet att ytterst ansvara för att den enskildes behov faktiskt tillgodoses kvarstår. Detta innebär att om den enskildes behov inte tillgodoses av sjukvårdshuvudmannen, så kan den enskilde alltid ansöka om assistans hos kommunen, och kommunen har då en skyldighet att tillgodose den enskildes behov.

 • Mål rörande rätt till assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1231-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning vid kortare sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1231-17 Målet rör en 8- årig tjej som sedan 3- års ålder hade varit beviljat assistansersättning vid sjukhusvistelse. Kammarrätten omprövade hennes tidigare beslut och meddelade att ett ...

  Läs mer

 • Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 418-18

  Mål rörande återbetalning av assistansersättning för utförd assistans under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 418-18 Målet rör ett assistansbolag som under en månadsperiod hade haft anställda personliga assistenter som hade utfört assistans under sjukhusvistelse och därmed g ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till personlig assistans under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 614-17

  Mål rörande rätt till personlig assistans under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 614-17 Målet rör en 38- årig kvinna som hade beviljats assistansersättning från Försäkringskassan men som inte hade fått en tillfällig utökning av hennes assistanstimmar för hennes utökade beh ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Sundsvall

  Målnr: 1112-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 1112-17 Målet rör en 63- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av ett funktionshinder som orsakade kommunikationssvårigheter. Sjukhusvistelsen orsakades av en hjärnblödning. Försäkring ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3821-17

  Mål rörande rätt till assistansersättning för sju veckors sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3821-17 Målet rör ett dödsbo till en 69-årig kvinna som yrkade om assistansersättning. Dödsboet anförde att de sju veckorna som kvinnan vårdades på sjukhus skulle betraktas som två ol ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 444-16

  Mål rörande rätt till assistansersättning under sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 444-16 Målet rör en 39- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av stora funktionsnedsättningar. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om ytterligare assistansersättning under sjukhusv ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning i samband, med och efter sjukhusvistelse.

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3791-15

  Mål rörande rätt till tillfällig utökning av assistansersättning i samband, med och efter sjukhusvistelse. Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3791-15 Målet rör en 11-årig tjej tillhörande personkrets 1 som led av bastisk bilateral cerebral pares, epilepsi och svår psykisk utvecklingsstörning. ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistans i samband med sjukhusvistelse

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2049-11

  Mål rörande assistans i samband med sjukhusvistelse Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2049-11 Målet rör en 9-årig pojke som fått avslag på sin ansökan om ersättning för en kortare sjukhusvistelse. Då riktlinjerna för ”kortare tid” på sjukhus ansetts ligga runt 4 veckor ansåg Försäkringskass ...

  Läs mer

 • Mål rörande assistans under sjukhusvistelse

  Domstol: Kammarrätten i Göteborg

  Målnr: 3183-11

  Mål rörande assistans under sjukhusvistelse Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3183-11 Målet rör en 11-årig pojke med en muskelsjukdom, spinal muskelatrofi, som är infektionskänslig och har astma. Pojken var beviljad assistans all vaken tid på dygnet. Hans vardag bestod dock av en sjukdomsbil ...

  Läs mer

 • Mål om assistansersättning under sjukhusvistelse

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 279-11

  Mål om assistansersättning under sjukhusvistelse Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 279-11 Målet rör en 43-årig kvinna med omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, därtill var kvinnan döv. Det var i målet ostridigt att kvinnan tillhörde den personkrets som kan ha rätt till per ...

  Läs mer