X

Förhöjt schablonbelopp

Assistansberättigade som har kostnader som överstiger schablonbeloppet kan ansöka om förhöjt timbelopp. För att förhöjt timbelopp ska beviljas krävs särskilda skäl och att den försäkrade haft ett behov av de särskilda insatserna som orsakat merkostnaden. Särskilda skäl kan vara behov av specialutbildad assistent eller att assistansen är förlagd till stor del på obekväma arbetstider.

  • Mål rörande förhöjt schablonbeloppet

    Domstol: Kammarrätten i Jönköping

    Målnr: 2830-11

    Mål rörande förhöjt schablonbeloppet Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2830-11 Målet rör en 21-årig man som först beviljats förhöjd ersättning, varefter beslutet ändrats och han meddelats avslag. Fråga i målet rör huruvida den enskilde i målet har rätt till assistansersättning beräknat på e ...

    Läs mer