Förhöjt schablonbelopp

Assistansberättigade som har kostnader som överstiger schablonbeloppet kan ansöka om förhöjt timbelopp. För att förhöjt timbelopp ska beviljas krävs särskilda skäl och att den försäkrade haft ett behov av de särskilda insatserna som orsakat merkostnaden. Särskilda skäl kan vara behov av specialutbildad assistent eller att assistansen är förlagd till stor del på obekväma arbetstider.

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1188-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1188-16 Målet rör en 56- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt sc ...

  Läs mer

 • Mål rörande fördelningen av kostnaderna för assistansersättningen.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5970-16

  Mål rörande fördelningen av kostnaderna för assistansersättningen. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5970-16 Målet rör en 51- årig man som menade att varken lag, förordning eller föreskrift reglerade hur assistansersättningen skulle användas i förhållande till vilka kostnader som ingick i s ...

  Läs mer

 • Mål rörande förhöjt schablonbelopp för assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7098-15

  Mål rörande förhöjt schablonbelopp för assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7098-15 Målet rör en 35- årig man som yrkade att han skulle få högre ersättning än det statliga schablonbeloppet för utförd assistans. Försäkringskassan avslog detta med motivering att det inte fan ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till förhöjt schablonbelopp för arbetsledaransvar

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 8600-99

  Mål rörande rätten till förhöjt schablonbelopp för arbetsledaransvar Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 8600-99 Målet rör en 6-årig pojke med autism. Han hade sin assistans anordnad genom ett brukarkooperativ, där hans föräldrar och en till person var anställda som personliga assistenter ...

  Läs mer

 • Mål rörande förhöjt schablonbeloppet

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2830-11

  Mål rörande förhöjt schablonbeloppet Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2830-11 Målet rör en 21-årig man som först beviljats förhöjd ersättning, varefter beslutet ändrats och han meddelats avslag. Fråga i målet rör huruvida den enskilde i målet har rätt till assistansersättning beräknat på e ...

  Läs mer

Förhöjt schablonbelopp

Assistansberättigade som har kostnader som överstiger schablonbeloppet kan ansöka om förhöjt timbelopp. För att förhöjt timbelopp ska beviljas krävs särskilda skäl och att den försäkrade haft ett behov av de särskilda insatserna som orsakat merkostnaden. Särskilda skäl kan vara behov av specialutbildad assistent eller att assistansen är förlagd till stor del på obekväma arbetstider.

 • Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans.

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 1188-16

  Mål rörande rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans. Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1188-16 Målet rör en 56- årig kvinna som yrkade att kammarrätten skulle besluta att hon hade rätt till ersättning för kostnader för personlig assistans med 284 kr per timme (statligt sc ...

  Läs mer

 • Mål rörande fördelningen av kostnaderna för assistansersättningen.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 5970-16

  Mål rörande fördelningen av kostnaderna för assistansersättningen. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5970-16 Målet rör en 51- årig man som menade att varken lag, förordning eller föreskrift reglerade hur assistansersättningen skulle användas i förhållande till vilka kostnader som ingick i s ...

  Läs mer

 • Mål rörande förhöjt schablonbelopp för assistansersättning.

  Domstol: Kammarrätten i Stockholm

  Målnr: 7098-15

  Mål rörande förhöjt schablonbelopp för assistansersättning. Domstol: Kammarrätten i Stockholm, mål nr 7098-15 Målet rör en 35- årig man som yrkade att han skulle få högre ersättning än det statliga schablonbeloppet för utförd assistans. Försäkringskassan avslog detta med motivering att det inte fan ...

  Läs mer

 • Mål rörande rätten till förhöjt schablonbelopp för arbetsledaransvar

  Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen

  Målnr: 8600-99

  Mål rörande rätten till förhöjt schablonbelopp för arbetsledaransvar Domstol: Högsta förvaltningsdomstolen, mål nr 8600-99 Målet rör en 6-årig pojke med autism. Han hade sin assistans anordnad genom ett brukarkooperativ, där hans föräldrar och en till person var anställda som personliga assistenter ...

  Läs mer

 • Mål rörande förhöjt schablonbeloppet

  Domstol: Kammarrätten i Jönköping

  Målnr: 2830-11

  Mål rörande förhöjt schablonbeloppet Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 2830-11 Målet rör en 21-årig man som först beviljats förhöjd ersättning, varefter beslutet ändrats och han meddelats avslag. Fråga i målet rör huruvida den enskilde i målet har rätt till assistansersättning beräknat på e ...

  Läs mer