Rätt hjälpmedel på rätt plats

Som funktionsnedsatt och familjefar så är behovet av rätt hjälpmedel till rätt tillfälle ett måste för att kunna leva ett aktivt familjeliv i nutidens era.

Text: Anders Karlsson
Foto: Privat

Vivida-Anders testar ett nytt hjälpmedel för dig med en funktionsnedsättning. Vivida är ett av Örebros assistansbolag och vi erbjuder personlig assistans i hela landet!

Olika förhållanden beroende på vart du bor

Beroende på vilken region du tillhör så gäller olika regler för vad som får räknas som hjälpmedel och får förskrivas. Det betyder att du i en del av Sverige t ex kan få en handcykel utskriven som hjälpmedel, men inte om du bor i en annan region. Det gör att ord som “hjälpmedelsflykting” förekommer då du kan behöva flytta för att få det hjälpmedel du behöver.

Många regioner, bl a i Örebro och Stockholm, vill få fler att cykla men då cykling kan ses som en fritidssysselsättning skrivs handcykel inte ut som hjälpmedel. I vissa fall görs dock undantag med särskild förskrivning. En handcykel kostar ca 70 tusen kronor och för flertalet är en sådan kostnad orimlig.

De som rör minst på sig i samhället är de funktionsnedsatta, vi bör göra det möjligt att bryta denna trend. Samhället skulle spara många miljoner om fler människor “armcyklade” i stället för att åka färdtjänst. Det skulle även innebära att fler rör på sig och får bättre kondition i stället för att bli stillasittande. Det skulle bli en vinst för individen, men även för samhället, då vi håller igång kropparna, mår bättre och kan dra ner på mediciner osv.

Om jag har möjligheten att röra på mig och hålla igång, vilket jag kan och vill, så är det tråkigt att jag inte kan få en handcykel som hjälpmedel istället för en trehjuling el-scooter.

Det finns regioner i Sverige som gjort tvärtemot, som region Sörmland, där påhängscykel utan el-hjälp förskrivs för de som kan och har möjlighet att röra på sig.

När det kommer till regionerna Örebro, Värmland, Dalarna, Stockholm och Skåne så har barn/ungdomar möjlighet till handcykel som hjälpmedel, men då med “särskild förskrivning”.

Rätt hjälpmedel på rätt plats låter klokt tycker jag!

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: