Sondmatning – hur ska det tolkas?

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade 2019 en dom som gav förhoppningar om att rättsläget kring sondmatning skulle klargöras. Domen fick även till följd att riksdagen inte gjorde den planerade lagändringen som skulle inkludera sondmatning som ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans.

Sondmatning – hur ska det tolkas?

Sedan domen har Försäkringskassans dock drivit tolkningen långt för att begränsa dess omfattning. Oklarhet har även visat sig råda bland förvaltningsdomstolarna vid tolkningen av domen. Vad gäller då idag? Hur ser rättsläget ut gällande sondmatning och personlig assistans? Vivida Assistans har bjudit in Förvaltningsjuristerna till VIVIDAlive för att berätta mer och svara på era frågor gällande rättsläget. Nu ligger hela föreläsningen att se på vår YouTube-kanal.

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: