Bemötande i media av funktionsvarierade

På 80-talet var det en positiv utveckling i frågor som rör funktionsnedsättning, integrationen från institutionens grå väggar byttes ut till familjära bostäder i villakvarteren. Även i skolans värld så välkomnades vi in i gemenskapen osv. Men de senaste tio åren så ser jag tyvärr en annan utveckling, hjulen har slutat snurra och utvecklingen backar. När media tar upp ämnen som rör människor med funktionsnedsättning, så handlar det uteslutande om att lyfta det som är negativt. Det kan handla om bristen i personlig assistans, otillgänglighet i samhället och bemötande.

Text: Anders Karlsson, resurs på Vivida Foto: Pixabay

Massor av filmkameror som är riktade nedåt mot något som inte syns på bild

Det här är så klart viktigt att belysa, men att endast visa upp det som är negativt gör att läsaren uppfattar funktionsnedsatta personer som svaga, vilket skapar en negativ bild. Det uppstår en "vi och dom"-situation som vi kämpar med näbb och klo för att sudda ut. I sportens värld däremot är det en motsatt situation, där uppfattas funktionsnedsatta utövare som hjältar.

Vi som kan, och har möjligheten, bör också sprida positiva händelser. När t.ex. en affärsinnehavare har gjort något som gör att tillgängligheten i butiken är bra, eller om de har ett bra bemötande, glöm då inte tala om det för dem. Det kommer säkerligen att uppskattas och du har förgyllt deras dag. Skriv gärna en insändare i din lokala tidning eller i sociala medier och berätta positiva saker som du varit med om och dela med andra.

Det viktiga är att även vi lyfter positiva saker, att vi visar mediaslukarna att vi kan och att vi är individer att räkna med.

Hur skapar vi då en förändring långsiktigt och på ett naturligt sätt? Vi måste arbeta med att sprida kunskapen om funktionsnedsättningar på en nivå som allmänheten, som en icke funktionsnedsatt, kan förstå och ta till sig. Den informationen bör delas redan i förskolan. Där lär sig barn om alla människors lika värden, så det passar väl utmärkt att lägga in ”Funktionsvariationer” på schemat? Då sår vi ett frö som får växa och barnen kan sprida kunskapen vidare.

Vi måste ”åter” lägga grunden för funktionshinderfrågorna för att kunskapen och förståelsen ska bibehållas och få en naturlig plats på politikers agenda. Då kommer vi få ett bättre bemötande och en attitydförändring som alla med funktionsvariation är värda att få.

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: