Att resa med assistans

Just nu i dessa coronatider har vi anpassat våra liv och inte rest mer än vi måste. Men är det så att du har en resa du behöver göra, inrikes eller utrikes, så ska det inte vara ett hinder att resa för att du har en funktionsvariation. Har du assistans finns det några saker du bör tänka på innan du reser iväg.

Text: Emmie Georgsson
Foto: Pixabay

Assistent med kund i rullstol i solnedgång. Foto: Pixabay

Skriv ett avtal
Ska du resa bort med dina assistenter är det viktigt att de som följer med skriver på ett avtal för tjänsteresa innan avfärd. Avtalet är ett tillägg till det ordinarie anställningsavtalet och reglerar vad som gäller under resan. Assistenten ska få ersättning från assistansanordnaren för extra kostnader som uppstår, exempelvis för resa och boende. Du som har assistans står för alla dina egna kostnader, men du ska inte belastas ekonomiskt för att du måste ha med dig assistent. 

Prata med din assistansanordnare
Det är viktigt att alltid föra en dialog med din assistansanordnare innan avresa, då olika regler kan gälla beroende på vart du ska åka. Exempel på detta är att vid utlandsresor ska assistententen ha med sig ett europeiskt sjukförsäkringskort och arbetsgivaren behöver se till att relevant reseförsäkring och läkekostnadsförsäkring finns för assistenten. Kräver resan särskild vaccination ska även detta bekostas av assistansanordnaren. 

Kan behövas fler assistenter
Även om tjänstereseavtalet tillåter en tillfällig ökning av arbetade timmar under själva resan behöver assistenten ändå få dygns- och veckovila under resan. Detta kan innebära att du måste ha med dig mer än en assistent om du ska vara borta en längre period. Detta beror förstås på hur många timmar assistans du har per dygn.  

Har du fler frågor kring resor med assistent?

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: