Vad är merkostnad och merkostnadsersättning?

Merkostnadsersättning är en ersättning du kan ansöka om hos Försäkringskassan om du till följd av din funktionsvariation har utökade kostnader jämfört med andra personer. Merkostnaden är alltså den utökade kostnad du har till följd av din funktionsnedsättning. Kostnaderna ska alltså vara högre för dig jämfört med andra i motsvarande ålder. Kostnaderna ska vara direkt relaterade till funktionsnedsättningen.

Text: Förvaltningsjuristerna
Foto: Pixabay

Bild på mynt i högar

Inför ansökan om merkostnadsersättning

När kan du ansöka?

  • Om du har en funktionsnedsättning som kan antas bestå under minst ett år.
  • Dina totala merkostnader uppgår till minst 11 825 kronor per år

Föräldrar till barn med funktionsvariation kan ansöka om merkostnader som barnet har, om kriterierna ovan är uppfyllda.

I princip vad som helst kan utgöra en merkostnad. Kostnaderna kan både vara löpande och engångskostnader. Exempel kan vara:

  • Läkemedel upp till högkostnadsskyddet
  • Specialkost, om den är direkt ordinerad av läkare
  • Ökade kostnader för kläder, skor, inredning, rengöringsmedel och dylikt
  • Resor med färdtjänst
  • Hyra eller köp av hjälpmedel
  • Anpassade aktiviteter
  • Hjälp i den dagliga livsföringen exempelvis hemtjänst, god man eller städhjälp

OBS. Ersättning utgår inte för kostnader som ersätts av kommunen eller regionen. Ersättning utgår inte heller när det finns andra, likvärdiga, alternativ att tillgå gratis.

Vid ansökan
Ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning ska bifogas med ansökan. Du ska även motivera vilka merkostnader du har och vilka belopp dessa uppgår till i genomsnitt per år. Det finns inget krav på bevisning, alltså att du ska redogöra för och motivera dina kostnader. Dock bör någon form av underlag finnas när Försäkringskassan ska utreda ditt ärende. Det är därför en god idé att under en tid innan ansökan fundera vilka merkostnader du har och börjar samla på kvitton och utlägg. På så vis har du underlag till stöd för dina utgifter när myndigheten efterfrågar dessa.

Vid frågor, kontakta gärna oss på Förvaltningsjuristerna!


Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: