3 skäl varför Vivida Assistans är ett seriöst assistansbolag

När assistansbranschen idag omnämns i media så är det tyvärr tämligen ofta i en mindre positiv bemärkelse. Det handlar ofta om bedrägerier, anordnare som fuskar, lurar sina kunder, ljuger, skenanställer eller tar in kunder från utlandet och utnyttjar arbetskraft. Det kan även finnas kunder som aldrig träffat sin anordnare.

Här kommer vi ange tre anledningar till att ni kan vara trygga med att Vivida Assistans alltid kommer vara en seriös anordnare av personlig assistans.

Text: Oscar Tannerstad
Foto: Vivida Assistans
Publicerad: 2021-02-19

Förord:

Vivida grundades ur ett engagemang och en vilja att öka branschens professionalitet samt ett missnöje mot det fokus som lades på branschens mer oseriösa aktörer. Målsättningen med att starta Vivida var att skapa en assistanssamordnare som kan erbjuda den funktionsvarierade kvalitativ assistans med hög delaktighet och full insyn. Utgångspunkten är att driva bolaget i enlighet med en stark etisk värdegrund. Grunden för en kvalitativ assistans är resultatet av en balans mellan företaget, assistenten och den funktionsvarierade.

Vivivdas VD Fredric Käll visar stolt upp en tavla från R-licens som visar på att vi är ett etiskt kvaltitetsstämplat företag

1.Vivida är stolta innehavare av R-licens – en kvalitetsstämpel

En R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt.

Med licensen som vi haft sedan 2008 så visar vi att vi har valt att lyfta etikens betydelse och att vi vill skapa en medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling. Där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Genom våra handlingsprinciper och kärnvärden gentemot kunder, anhöriga, kollegor och andra samarbetspartners ska vi som licensinnehavare framhäva oss på ett professionellt och ödmjukt sätt. Vi påstår inte sådant som inte är sant.

Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.

2. Vivida har högsta kreditvärdighet (UC guld)

UC guld visar på att vi är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

UC-logga sigill

3. Vividas VD Fredric Käll sitter i Vårdföretagarnas styrelse

Vi och alla andra medlemmar i Vårdföretagarna måste följa kraven som gäller och som inbegriper etiska riktlinjer, krav på kollektivavtal och transparens kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Vividas VD, Fredric Käll

Frågor och funderingar?

Vividas assistenter tillsammans med en av våra kunder på promenad
R-licens sigill

3 skäl varför Vivida Assistans är ett seriöst assistansbolag

När assistansbranschen idag omnämns i media så är det tyvärr tämligen ofta i en mindre positiv bemärkelse. Det handlar ofta om bedrägerier, anordnare som fuskar, lurar sina kunder, ljuger, skenanställer eller tar in kunder från utlandet och utnyttjar arbetskraft. Det kan även finnas kunder som aldrig träffat sin anordnare.

Här kommer vi ange tre anledningar till att ni kan vara trygga med att Vivida Assistans alltid kommer vara en seriös anordnare av personlig assistans.

Text: Oscar Tannerstad
Foto: Vivida Assistans
Publicerad: 2021-02-19

Förord:

Vivida grundades ur ett engagemang och en vilja att öka branschens professionalitet samt ett missnöje mot det fokus som lades på branschens mer oseriösa aktörer. Målsättningen med att starta Vivida var att skapa en assistanssamordnare som kan erbjuda den funktionsvarierade kvalitativ assistans med hög delaktighet och full insyn. Utgångspunkten är att driva bolaget i enlighet med en stark etisk värdegrund. Grunden för en kvalitativ assistans är resultatet av en balans mellan företaget, assistenten och den funktionsvarierade.

Vivivdas VD Fredric Käll visar stolt upp en tavla från R-licens som visar på att vi är ett etiskt kvaltitetsstämplat företag

1.Vivida är stolta innehavare av R-licens – en kvalitetsstämpel

En R-licens är en etisk kvalitetsmärkning som identifierar företag vilka står för ett etiskt förhållningssätt.

Med licensen som vi haft sedan 2008 så visar vi att vi har valt att lyfta etikens betydelse och att vi vill skapa en medvetenhet som långsiktigt bidrar till en god företagskultur och samhällsutveckling. Där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor i ett medmänskligt företags- och samhällsklimat.

Genom våra handlingsprinciper och kärnvärden gentemot kunder, anhöriga, kollegor och andra samarbetspartners ska vi som licensinnehavare framhäva oss på ett professionellt och ödmjukt sätt. Vi påstår inte sådant som inte är sant.

Vi ser på våra kunder/uppdragsgivare och samarbetspartners som delar i en gemenskap präglad av ömsesidiga och berättigade intressen. Vårt mål är att alla inblandade ska vara nöjda.

2. Vivida har högsta kreditvärdighet (UC guld)

UC guld visar på att vi är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

UC-logga sigill

3. Vividas VD Fredric Käll sitter i Vårdföretagarnas styrelse

Vi och alla andra medlemmar i Vårdföretagarna måste följa kraven som gäller och som inbegriper etiska riktlinjer, krav på kollektivavtal och transparens kring kvalitet, personal, ekonomi, ägare och styrelse.

Vård­företagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vård­företagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Vividas VD, Fredric Käll

Frågor och funderingar?

Vividas assistenter tillsammans med en av våra kunder på promenad
R-licens sigill

Vill du ha koll nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Vill du ha koll på nya artiklar? Prenumerera på VIVIDAfeeden här!

Hantera prenumeration

Dela:

Dela: