• ...med omtanke
  • ...med förtroende
  • ...med kompetens
  • ...med högre kvalitet

Vi samordnar personlig assistans


Vivida Assistans är ett privat assistansbolag med verksamhet i hela Sverige. Vi finns för att underlätta vardagen för barn, ungdomar och vuxna som är i behov av personlig assistans. Tillsammans med dig, och utifrån våra kärnvärden omtanke, ansvar, kompetens och förtroende, utformar vi din assistans så att din vardag blir så enkel som möjligt.


Vivida vill vara Sveriges mest seriösa samordnare av personlig assistans och vi tål att synas i sömmarna. Vi är öppna, och vi vill ständigt visa att vi agerar ärligt. Kunder, medarbetare och beslutsfattare ska kunna lita på att vi använder resurserna på ett riktigt sätt och att vi inte missbrukar våra kunders förtroende eller allmänna medel. Som kund hos Vivida får du insyn i verksamheten vi bedriver och hur medlen för din assistans används.


Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Kontakta oss gärna om du har frågor, eller vill veta mer om vår verksamhet! Kontaktuppgifter hittar du här.


Välkommen till Vivida!


Vill du bli kund hos Vivida? Läs mer här.

Vill du jobba som personlig assistent hos Vivida? Här hittar du våra lediga jobb.


Var med och gör skillnad!


jaggorskillnad(1).gif


Varför ett upprop?

Idag jobbar 160 000 medarbetare på 11 000 privat drivna vård- och omsorgsföretag. Varje dag bidrar vi till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald. Vi kallar det modern välfärd. Men nu är hela vår bransch hotad. Och du berörs.

Många är oroliga, alltifrån företagare och medarbetare till omsorgstagare och patienter. Det finns både fördomar och okunskap kring privat driven vård och omsorg, och politiker hotar att lägga krokben för hela vår bransch. En återgång till vård i enbart offentlig regi – som är den stora konsekvensen av ett vinstförbud – är ohållbar när Sverige står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning - vinster behövs för att verksamheter ska utvecklas, nya företag ska startas och fler medarbetare ska kunna erbjudas jobb i välfärdsföretagen.

Uppropet uppmärksammar hur 11 000 företag och 160 000 medarbetare gör skillnad varje dag och bidrar till en modern välfärd. Vi, i den privata sektorn, är stolta över att tillsammans med våra kollegor i den offentliga sektorn, bidrar till högre kvalitet, ökad tillgänglighet och större mångfald.

Skriv under uppropet så vi kan fortsätta göra skillnad tillsammans!

Uppropet hittar du här!

Jag vill bli kund


För dig som är i behov av personlig assistans kan det vara bra med ett stöd. Ett stöd som tar hand om de svåra frågorna kring personlig assistans så du kan koncentrera dig på de viktiga frågorna för dig.

Vi på Vivida tar hand om byråkratin, juridiken och personalen. Vi har både vilja och förmåga att hjälpa våra kunder till en bra assistans. Vi är ett seriöst assistansbolag och har som mål att vara en förebild i branschen. Här kan du läsa mer om att vara kund hos Vivida.

Kontakta oss gärna om du har frågor, eller vill veta mer om vår verksamhet! Kontaktuppgifter hittar du här.


Välkommen till Vivida!

Mer om juridiken kring personlig assistans

Juridisk hjälp på vägen till en bra personlig assistans

Som individ är det inte lätt att veta vad man har rätt till. Ofta räcker inte tiden att sätta sig in i lagar och regler som styr insatsen personlig assistans. Begrepp som LSS, schablonbelopp med flera kan vara svåra att förstå.


Vivida tror därför att det är viktigt att du som kund har tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Hjälpen ingår som en del av den service vi ger till dig som kund och är följaktligen gratis.

Hjälpen kan handla om att få bistånd av ett kvalificerat ombud, rådgivning eller för att driva sakfrågor mot myndigheten genom olika instanser. Hur mycket hjälp man vill ha väljer du själv. Många vill ha fullständig hjälp, andra endast rådgivning.

För att klara av detta ställer Vivida höga krav på sina jurister. Allt för att du som kund ska få så kompetent hjälp som möjligt. Som kund innebär detta bland annat att du har ditt eget ombud vid din sida under hela den process som börjar med ansökan om personlig assistans till beslut. Vill du ordnar ombudet alla myndighetskontakter och skriver alla de handlingar som krävs under resans gång.


Jag vill läsa mer om juridiken kring personlig assistans

Ja tack, kontakta mig gärna!

Jag vill bli personlig assistent


För Vivida Assistans är våra medarbetare mycket viktiga. De är nyckelpersoner i vår verksamhet och de som ytterst påverkar hur våra kunders assistans fungerar. Därför vill vi att våra medarbetare ska känna sig uppskattade och trivas med sitt arbete och med Vivida som arbetsgivare. Vivida erbjuder dig stöd och uppbackning när du behöver det. Hos oss får du möjlighet att växa i din yrkesroll och som medarbetare har du goda anställningsvillkor. Här kan du läsa mer om att jobba som personlig assistent hos Vivida Assistans.

Lediga jobb

Välkommen till Vivida!