Namn på nominerad assistent / Team XXXX

Här läggs en kort motivering ut av den assistent som är nominerad.

Bildruta för nominerad

En längre text av motiveringen kommer här.

Namn Namnsson,
team XXX

Ingress

Text