Vividas assistansboende

Vividas assistansboende

Vivida Assistansboende är ett hyreshus med sex lägenheter, som är särskilt utformat för personer med olika typer av funktionsnedsättningar som är i behov av personlig assistans. Boendet är utvecklat tillsammans med anhöriga och kunder för att främja gemenskap och trygghet för våra hyresgäster.

Anpassat efter personer med funktionsnedsättning

I stadsdelen Norra Bro, strax utanför Örebro har Vivida Assistansboende byggt ett hyreshus med sex lägenheter. Alla lägenheterna är anpassade efter personer med olika funktionsnedsättningar. För att kunna flytta in på Vivida Assistansboende ska du ha ett assistansbeslut. Det är däremot viktigt att poängtera att Vivida Assistansboende inte är en gruppbostad, utan helt enkelt ett hyreshus med lägenheter som är särskilt utvecklade efter personer som är i behov av personlig assistans.

Utvecklat tillsammans med anhöriga

Idén om ett assistansboende väcktes 2008, då en anhörig till en av Vividas kunder uttryckte önskemål om en boendeform för kunden med möjlighet till den trygghet och gemenskap som finns på en gruppbostad, men med bibehållen assistans. Idag kan man inte bo på en gruppbostad med bibehållen personlig assistans och därmed förlorar man den frihet det medför. Vill den assistansberättigade behålla sin personliga assistans är denne hänvisad till en egen bostad. I egen lägenhet riskerar man istället att bli isolerad. Idén utvecklades sedan tillsammans med föräldrar och anhöriga till intresserade kunder och 2009 togs det första spadtaget. Ett år senare kunde de första hyresgästerna flytta in i sina lägenheter.

Vividas assistansboende i sommarskrud

Ska främja trygghet och gemenskap

Konceptet är framtaget för att främja gemenskap och trygghet, både för de boende men också för våra medarbetare. De boende har egna lägenheter, utformade med öppna ytor, stora badrum och en sovalkov för gäster, eller personliga assistenter. Alla lägenheter har privata entréer från utsidan. För dem som vill finns möjlighet till gemenskap i de gemensamma lokaler som finns i byggnaden. Där anordnas ibland olika typer av aktiviteter, som musikkvällar och fika. I de gemensamma utrymmena finns också hygienutrymmen och låsbara skåp, som är tänkta att underlätta för assistenterna i anslutning till deras arbetspass.

sexVivida Assistansboende är ett hyreshus med sex lägenheter, som är särskilt utformat för personer med olika typer av funktionsnedsättningar som är i behov av personlig assistans. Boendet är utvecklat tillsammans med anhöriga och kunder för att främja gemenskap och trygghet för våra hyresgäster.

Anpassat efter personer med funktionsnedsättning

I stadsdelen Norra Bro, strax utanför Örebro har Vivida Assistansboende byggt ett hyreshus med sex lägenheter. Alla lägenheterna är anpassade efter personer med olika funktionsnedsättningar. För att kunna flytta in på Vivida Assistansboende ska du ha ett assistansbeslut. Det är däremot viktigt att poängtera att Vivida Assistansboende inte är en gruppbostad, utan helt enkelt ett hyreshus med lägenheter som är särskilt utvecklade efter personer som är i behov av personlig assistans.

Utvecklat tillsammans med anhöriga

Idén om ett assistansboende väcktes 2008, då en anhörig till en av Vividas kunder uttryckte önskemål om en boendeform för kunden med möjlighet till den trygghet och gemenskap som finns på en gruppbostad, men med bibehållen assistans. Idag kan man inte bo på en gruppbostad med bibehållen personlig assistans och därmed förlorar man den frihet det medför. Vill den assistansberättigade behålla sin personliga assistans är denne hänvisad till en egen bostad. I egen lägenhet riskerar man istället att bli isolerad. Idén utvecklades sedan tillsammans med föräldrar och anhöriga till intresserade kunder och 2009 togs det första spadtaget. Ett år senare kunde de första hyresgästerna flytta in i sina lägenheter.

Vividas assistansboende i sommarskrud

Ska främja trygghet och gemenskap

Konceptet är framtaget för att främja gemenskap och trygghet, både för de boende men också för våra medarbetare. De boende har egna lägenheter, utformade med öppna ytor, stora badrum och en sovalkov för gäster, eller personliga assistenter. Alla lägenheter har privata entréer från utsidan. För dem som vill finns möjlighet till gemenskap i de gemensamma lokaler som finns i byggnaden. Där anordnas ibland olika typer av aktiviteter, som musikkvällar och fika. I de gemensamma utrymmena finns också hygienutrymmen och låsbara skåp, som är tänkta att underlätta för assistenterna i anslutning till deras arbetspass.