Assistansens dag 1 juni 2017 i Örebro, Norrköping, Västerås, Eskilstuna, och Stockholm.

I drygt 20 år har insatsen personlig assistans inneburit att människor med olika typer av funktionsnedsättningar kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Det är värt att uppmärksamma och fira! Därför tog vi på Vivida år 2015 initiativet till att instifta en särskild dag tillägnad just personlig assistans. Temadagen valde vi att kalla Assistansens dag och den är registrerad till den 4 juni varje år. 

Syftet med denna temadag är att uppmärksamma insatsen personlig
assistans och vad den innebär för människor med olika typer av funktionsnedsättningar. Många gånger har personlig assistans lyfts fram på ett negativt sätt av media, vilket har skapat en skev bild hos allmänheten av insatsen och företagen som verkar i branschen. Vivida vill med den här dagen skapa en mer balanserad bild genom att lyfta fram det positiva och viktiga med insatsen. Att majoriteten av assistansföretag alltid strävar efter att följa regler och lagar och vara en bra och trygg arbetsgivare, samt att de allra flesta kunder och anhöriga inte missbrukar insatsen. 

Formen för Assistansens dag har sett lite olika ut under åren, och i år har vi valt att sprida budskapet på flera orter genom att ställa upp tält på torgplatser i Örebro, Norrköping, Västerås, Eskilstuna och Stockholm. På detta sätt får vi möjligheten att bjuda på kaffe och bullar, prata med och informera förbipasserande om insatsen och försöka att slå hål på en del myter om insatsen. Vår förhoppning är att Assistansens dag ska ge nya insikter och fördjupade, mer korrekta, kunskaper om personlig assistansbranschen. Allt för att värna och skapa mer förståelse om
denna viktiga samhällsinsats, samt sudda bort en del av det oförtjänt dåliga ryktet som drabbat den genom åren. 

Så boka in torsdagen den 1 juni och träffa oss mellan 10.00-15.30 och ta en fika tillsammans!

Örebro - Slottsparken
Eskilstuna - Citytorget/Domustorget
Västerås - Sigmatorget
Stockholm - info om plats kommer snart!
Norrköping - Tyska torget