Nytt kollektivavtal

Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G).

Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020. Avtalet är uppsägningsbart det sista avtalsåret. Avtalsvärdet är i samma nivå som övriga avtal som tecknats på arbetsmarknaden 2017.

För mer detaljer, läs mer på Almegas webbplats: