Rutiner från Försäkringskassan kring utbetalningsbesked - Personlig assistans som faktiskt fungerar

Utbetalningsbesked skickas till anordnare och assistansberättigad

Det har kommit in en del frågor kring att våra kunder har fått brev från Försäkringskassan att det har/kommer att betalas ut pengar i assistansersättning. Så här skriver Försäkringskassan på sin webbsida:

Utbetalningsbesked skickas till anordnare vid varje utbetalning och från och med nu skickas även en kopia till assistansmottagaren för kännedom. Ersättningen kommer även fortsättningsvis att betalas ut till den betalningsmottagare som finns registrerad hos Försäkringskassan.

Hör av er till respektive assistanschef om ni har fler funderingar.