Mål rörande behov av aktiv tillsyn av övervakande karaktär

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1631-10

Målet rör en 30-årig kvinna med psykisk funktionsnedsättning i form av en lätt utvecklingsstörning samt den svåraste formen av schizofreni. Kvinnan var impulsstyrd, oberäknelig, distanslös och fick plötsliga aggressionsutbrott och ansökte därför om assistansersättning för tillsyn. Försäkringskassan avslog ansökan eftersom de ansåg att hon inte var i behov av tillsyn av övervakande karaktär, utan endast tillsyn och påputtning. Kammarrätten beviljade kvinnan assistansersättning med motiveringen att hennes behov av tillsyn var varierande men relativt omfattande och med hänsyn till hennes sjukdomsbild förutsatte behovet ingående kunskaper om henne och hennes funktionsnedsättning.