Mål rörande rätten till assistansersättning

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 698-11

Målet rör en 64-årig kvinna med insulinbehandlad diabetes, svår astma samt polyneuropati vilket resulterade i domningar, minskad muskelkontroll, orklöshet och gångsvårigheter. Kvinnan led även av Sjögrens syndrom med ledvärk, torra slemhinnor, psoriasis och artrit som följd. Därutöver var hon urin- och avföringsinkontinent och hade spinal stenos, som yttrade sig genom smärtor i axlar och nacke. Kvinnan var sedan tidigare beviljad assistans med 25 timmar per vecka. Försäkringskassan avslog kvinnans ansökan om en utökning av assistansersättningen med 8 timmar och 15 min per timme. Kammarrätten konstaterade att kvinnan till följd av sina funktionsnedsättningar hade särskilda behov av stöd och hjälp. Vidare konstaterades att kvinnans hjälpbehov bestod av hjälp med personlig hygien, samt viss av- och påklädning. Vad gällde hjälp med kommunikation bedömde domstolen att kvinnans hjälpbehov inte var tillräckligt omfattande för att anses utgöra grundläggande behov. Kvinnans behov översteg inte 20 timmar per vecka enligt domstolens bedömning. Domstolen avslog kvinnans överklagande om assistansersättning.