Mål rörande frågan om sminkning ska anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 341-18

Målet rör en 24- årig kvinna tillhörande personkrets 3. Förvaltningsrätten hade meddelat att personlig hygien skulle innefatta sminkning och att sökanden därmed skulle få rätt till assistansersättning pga. att hon behövde hjälp med att sminka sig. Allmänna ombudet överklagade beslutet med motivering att det grundläggande behovet personlig hygien handlar om att hålla sig ren och om liknande behov. Hjälpen ska vara av mycket privat karaktär och uppfattas som mycket känsligt för den personliga integriteten. Om man kan köpa hjälpen som en tjänst kan det indikera att den inte är integritetskänslig. Vidare anförde ombudet att sminkning inte skulle anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien då det inte var fråga om ett högst basalt behov. Däremot kunde det utgöra ett annat personligt behov som avses i 9 a § 2 st. LSS. Kammarrätten i Jönköping meddelade att sminkning inte var ett sådant basalt behov som ingick i det grundläggande behovet personlig hygien i 9 a § 1 st. LSS