Mål rörande rätt till ledsagarservice för en äldre person som flyttade till ett äldreboende som också erbjuder ledsagarservice.

Domstol: Kammarrätten i Jönköping, mål nr 512-19

Målet rör en 69- årig man som hade rätt till 10 timmar av ledsagarservice per vecka. Kommunen yrkade att ledsagningen skulle minskas till 6 timmar per vecka då boendet inkluderade fyra timmar av ledsagarservice per månad. Kommunen anförde också att mannen endast hade nyttjat två tredjedelar av den beviljade ledsagningen. Mannen bestred detta och hävdade att han inte hade avbokat en tredjedel av alla tillfällen. Förvaltningsrätten konstaterade att mannen hade nyttjat 90 procent av den beviljade ledsagningstiden och att han hade rätt till 8 timmar ledsagarservice per vecka. Kammarrätten meddelade dock att mannen var tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom sex timmar av ledsagarservice per vecka.