Mål rörande rätt till assistansersättning för hjälp med katetertömning.

Domstol: Kammarrätten i Göteborg, mål nr 618-18

Målet rör en 51- årig kvinna tillhörande personkrets 3 som led av en neurogen blåsrubbning som medförde att hon inte kunde tömma urinblåsan. Försäkringskassan avslog hennes ansökan om assistansersättning för katetertömning med motivering att det saknades uppgifter om hur det gick till med tömning av katetern i hemmet. Vidare meddelade Försäkringskassan att tömning av kateter var egenvård eller sjukvård som inte kunde vara ett grundläggande behov. Om det ändå var ett grundläggande behov ansåg Försäkringskassan att det inte var av tillräckligt kvalificerad slag.

Kammarrätten konstaterade att det faktum att katetertömning utfördes som egenvård inte innebar att det inte var fråga om ett grundläggande behov. Det ingick därmed i begreppet personlig hygien. Utifrån intygen konstaterade domstolen att katetertömningen var av mycket integritetskänslig slag och att det därmed skulle beaktas vid bedömningen av hennes rätt till assistansersättning. Då de sammantagna grundläggande behoven uppgick till mer än 20 timmar per vecka fick hon rätt till assistansersättning.